BBTK > Mijn Rechten > Palliatief verlof of tijdskrediet

30-10-2017 12:18 Afdrukken

Palliatief verlof of tijdskrediet?

Wie een terminaal zieke vriend of familielid heeft, wil er vaak bij zijn om ze te verzorgen. Als werknemer in de privésector is het dan ook mogelijk om je loopbaan daarvoor even op een lager pitje te zetten of zelfs een pauze te nemen. Er zijn 2 manieren waarop je dit kan doen: palliatief verlof als vorm van thematisch verlof of tijdskrediet voor het verlenen van palliatieve zorgen. We leggen kort uit wat het verschil is.

Palliatief verlof

In België kunnen werknemers thematisch verlof opnemen om 3 redenen: verlof voor medische bijstand, ouderschapsverlof en palliatief verlof. Dit zijn wettelijk vastgelegde verloven die je het recht geven om tijdens een bepaalde periode minder of niet te werken. Om palliatief verlof op te nemen heb je een attest van de behandelende arts nodig. De persoon aan wie je palliatieve zorgen verstrekt hoeft geen familielid te zijn. Je kan er voor kiezen niet te werken, halftijds te werken of 4/5. Dit verlof kan je gedurende een maand opnemen. Leg je een nieuw attest voor dan kan het 2 keer verlengd worden (elke keer met een maand). Om palliatief verlof op te nemen moet je je werkgever schriftelijk (brief of e-mail) op de hoogte brengen. Het aanvraagformulier vind je op de website van de RVA. Zij voorzien ook een vervangingsinkomen. Palliatief verlof is een recht: je werkgever kan je dit niet weigeren en zijn toestemming is niet nodig. Je bent vanaf de datum van je aanvraag tot 3 maanden na het einde van je verlof beschermd tegen ontslag. Wanneer je palliatief verlof opneemt, dan hou je je sociale rechten. Je werkloosheidsuitkering of je pensioen worden berekend op je voltijds loon. Je verliest dus niets.

Tijdskrediet met motief

Je kan er ook voor kiezen om tijdskrediet op te nemen. Palliatieve zorgen verlenen is namelijk 1 van de 6 motieven waarvoor dit kan. Het eerste verschil met palliatief verlof is de duur: tijdskrediet voor dit motief loopt op tot maximum 51 maanden. Let wel op: dit is meteen ook het maximum voor je hele loopbaan. Je kan ook hier kiezen om te stoppen met werken, halftijds te werken of 4/5 te werken (dit kan zelfs opgebroken worden in 2 halve dagen).  Je neemt tijdskrediet steeds op in een periode van 1, 3 of 6 maand(en).

In tegenstelling tot palliatief verlof zijn aan het tijdskrediet een aantal extra voorwaarden verbonden.

• Je moet ten minste 2 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt hebben;
• Werk je in een bedrijf met maximaal 10 werknemers dan moet je werkgever toestemming geven;
• Werken er meer dan 10 werknemers dan kan je werkgever de begindatum uitstellen.

 

Ook hier geldt dat je beschermd bent tegen ontslag vanaf de aanvraag tot 3 maanden na het einde. En net als bij palliatief verlof, zal voor de berekening van je pensioen het voltijds loon genomen worden.

Opgelet wel! Bij voltijds of halftijds tijdskrediet met motief zal er een sectorcao of bedrijfscao moeten zijn. Check daarom steeds via je delegee of  je afdeling of er effectief zo’n cao bestaat. Voor de opname van een 1/5de loopbaanvermindering is geen cao vereist. Deze vorm is voor elke werknemer gegarandeerd.

In het geval van tijdskrediet moet je een aantal deadlines respecteren om je werkgever op de hoogte te brengen.

• Je werkt in een bedrijf met meer dan 20 werknemers? Dan moet je dit 3 maanden op voorhand doen.
• Indien er minder dan 20 werknemers in je bedrijf zijn moet de aanvraag 6 maanden op voorhand gebeuren.

 

Ook voor tijdskrediet kan het zijn dat de RVA je van een vervangingsinkomen voorziet.

Wil je meer informatie? Lees ook even onze Memo Tijdskrediet (voor leden). Aarzel ook niet om contact op te nemen met je lokale BBTK-afdeling.  

Share/Bookmark