BBTK > Mijn Rechten > Sociale media op de werkvloer (en daarbuiten)

15-11-2017 15:38 Afdrukken

Sociale media op de werkvloer (en daarbuiten)

 

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. In België is het meest populaire platform Facebook. 6 miljoen landgenoten hebben een profiel. Maar het is niet altijd duidelijk wat privé en publiek is. Je kan je dan ook inbeelden dat de aanwezigheid van sociale media een uitdaging vormt voor werkgevers en werknemers. Mag mijn werkgever mijn sociale media controleren? Mag ik online zeggen wat ik wil? We geven een antwoord op enkele veel gestelde vragen. 
 

 

Mag je  sociale media gebruiken tijdens de werkuren?

Hert formuleren van een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Er bestaan namelijk geen wettelijke bepalingen  rond het gebruik van sociale media. We moeten ons dus baseren op rechtspraak die bovendien niet altijd rechtlijnig is en op meer algemene wetgeving rond internet en e-mailgebruik maar ook de privacywetgeving en de vrijheid van meningsuiting.                                                    

Er bestaat niet zomaar een recht op toegang tot sociale media websites.  Als werknemer ga je de verbintenis aan om onder het gezag van een werkgever te werken in ruil voor een loon. Bovendien is het doorgaans de werkgever die de arbeidsmiddelen ter beschikking stelt (zoals internet en mobiele toestellen). Het is dan vooral ook de werkgever die in eerste instantie zal bepalen welke spelregels van toepassing zullen zijn.  Ga er dus niet zomaar van uit dat je sociale media tijdens het werk mag gebruiken. Het kan zijn dat je werkgever een verbod instelt of bepaalde regels afdwingt bv. alleen tijdens de pauze of alleen voor professionele doeleinden of de website zelfs volledig te blokkeren. Raadpleeg je arbeidsreglement en maak goede afspraken. Vraag of er een sociale mediabeleid is.

 

Mag mijn werkgever mijn internetgebruik controleren?

Je werkgever moet de regels die vastgelegd zijn in cao nr. 81 respecteren: finaliteit, proportionaliteit en transparantie.
• Finaliteit: de controle kan alleen in het kader van bepaalde doelstellingen bv. het voorkomen dat vertrouwelijke informatie gelekt wordt.
• Proportionaliteit: de controle moet tot een minimum beperkt worden. Dit is natuurlijk een heel subjectief begrip. Daarom moet de controle in eerste instantie globaal en steekproefsgewijs zijn bv. hoe lang is een bepaalde computer met een bepaalde website verbonden? Pas daarna kan de werkgever individueel gaan controleren. Je werkgever mag nooit de inhoud van de online privécommunicatie controleren. Daarvoor moet hij je akkoord hebben. Het kan zijn dat je werkgever je aanspreekt op je internetgebruik. Laat je in dat geval bijstaan door een vakbondsafgevaardigde
• Transparantie: je werkgever is verplicht om de controle en de doelstellingen mee te delen. Dit gebeurt via de ondernemingsraad (OR). In een bedrijf zonder OR neemt het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) deze taak over. Als er geen CPBW is, zal de vakbondsafvaardiging de controle meedelen. In laatste instantie gebeurt dit rechtstreeks aan de werknemers zelf.
Het is natuurlijk ook belangrijk om stil te staan bij de privacy-instellingen van je profiel en wie je aanvaardt als connectie of vriend. Als je iets online zet dat iedereen kan lezen, mag je werkgever je daar op aanspreken. In dat geval gaat het niet om controle.

Share/Bookmark