BBTK > Mijn Rechten > Staking

3-11-2017 15:56 Afdrukken

Staken:

wat zijn jouw rechten?

Misschien stel je je vragen over je recht om te staken. Mogelijk is het zelfs je eerste keer? Lees hierna wat je het beste in gedachten houdt.

 

Rechten van de staker

 
Mag je staken?

Ja. Het stakingsrecht is een basisrecht erkend door het sociaal Europees charter van de Raad van Europa dat van toepassing is in België. Staken is dus geen misdrijf.

 

Heb je  het recht om met jouw collega's deel uit te maken van een “stakingspiket”?

Ja. Volgens de rechtspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie, mag "het feit deel te nemen aan een stakingspiket en het met overtuiging doch vredelievend aanzetten van de andere werknemers om niet naar hun werkplek te gaan niet beschouwd worden als een illegale actie" en is dit onvoorwaardelijk verbonden met het stakingsrecht.

 

Kan de directie je ontslaan indien je staakt?

Neen. De staking zelf leidt niet tot de verbreking van het arbeidscontract. De werkgever mag dus het arbeidscontract niet opzeggen ten gevolge van de deelname aan een staking. Het arbeidscontract wordt gewoon tijdelijk opgeschorst tijdens de staking.

 

Heb je recht op een vergoeding voor de stakingsdag?

Ja, als lid van de BBTK heb je recht op een stakingsvergoeding die je loonverlies gedeeltelijk dekt, op voorwaarde dat de staking erkend wordt. Contacteer dus je BBTK-afgevaardigde. Hij/zij zal je een stakerskaart laten invullen die onder meer je persoonlijke en je betalingsgegevens bevat. 

Share/Bookmark