BBTK > Mijn Rechten > Staking - 2

3-11-2017 16:01 Afdrukken

Staken:

wat zijn jouw rechten?

 
Mag jouw werkgever een beroep doen op uitzendkrachten om de stakers te vervangen?

Neen! Een uitzendkantoor mag geen uitzendkrachten tewerk stellen of aan het werk houden bij een gebruiker in geval van staking. Blijven uitzendkrachten toch tewerkgesteld in een bedrijf in staking, dan wordt de uitzendkracht beschouwd als zijnde gebonden aan dat bedrijf met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur…

 

Mag jouw werkgever je opvorderen? 

Ja, in bepaalde sectoren is voorzien dat het stakingsrecht niet kan worden uitgeoefend op een wijze dat de werking van het bedrijf en de voorziening van goederen en diensten aan de gemeenschap in gevaar komt. Zo staat in sommige sectorovereenkomsten bepaald dat, zelfs bij staking, een bepaald aantal werknemers arbeidsprestaties moeten blijven leveren (ziekenhuizen, bakkerijen, laboratoria waar serums en vaccins worden vervaardigd, brandstofdistributie,…). Raadpleeg jouwe afgevaardigde of gewestelijke BBTK-afdeling bij twijfel.

 

Plichten van de staker

  • Ik mag in geen geval geweld gebruiken, noch fysiek noch materieel (ten opzichte van personen en goederen van de onderneming), ik mag me niet laten uitdagen door de vertegenwoordigers van de directie, niet-stakers of derden, ik moet een verantwoordelijke houding aannemen, de dialoog boven alles stellen en de redenen van de staking verduidelijken.
  • In geval van problemen bij een staking (deurwaarder, politieoptreden, provocaties, geweld,…) contacteer ik onmiddellijk mijn syndicale afgevaardigde of mijn BBTK-secretaris.

 

Ook goed om weten…

Het kan soms gebeuren dat acties bij het openbaar vervoer of in andere regio’s een weerslag hebben op jouw traject en leiden tot grote vertragingen om op je werk te geraken. Je hebt normaal gezien recht op gewaarborgd loon, onder bepaalde voorwaarden:

 

  • je hebt je op een gewone werkdag naar je werk begeven
  • je was in staat om te werken op het ogenblik dat je je op weg hebt begeven
  • de oorzaak van je vertraging of afwezigheid heeft zich voorgedaan terwijl je al op weg was
  • de vertraging of afwezigheid is niet aan jou te wijten
  • je hebt er alles aan gedaan om op je bestemming te raken of je vertraging te beperken

 

Licht zo snel mogelijk je werkgever in over de situatie. Als je nog vragen hebt, helpt je gewestelijke BBTK-afdeling je graag verder.

Share/Bookmark