BBTK > Mijn Rechten > Stemmen bij de sociale verkiezingen: hoe?

2-11-2017 14:51 Afdrukken

Stemmen bij de sociale verkiezingen

 

In heel wat bedrijven worden om de 4 jaar sociale verkiezingen georganiseerd. Je krijgt dan de kans om je stem uit te brengen voor de collega’s die je zullen vertegenwoordigen binnen het bedrijf. Wat zijn de regels rond het stemmen zelf?

Stemmen bij de sociale verkiezingen: laat die kans niet verloren gaan!

In heel wat bedrijven worden om de vier jaar sociale verkiezingen georganiseerd. Je zal de kans krijgen om je stem uit te brengen voor de collega’s die je zullen vertegenwoordigen binnen het bedrijf. Het is van groot belang om dit recht niet verloren te laten gaan.

Democratie, ook in je bedrijf

Alleen al cijfers maken de sociale verkiezingen indrukwekkend: in een kleine 7.000 bedrijven kunnen  ongeveer 1,78 miljoen werknemers hun stem  uitbrengen op de kandidaten die hen in de komende vier jaren zullen vertegenwoordigen.
Die verkiezingen zijn geen formaliteit. Met jouw stem geef je extra gewicht aan de collega’s die in de komende vier jaar de belangen van jezelf als werknemer zullen verdedigen. Ze zullen voor je klaar staan als je individuele problemen hebt, maar ook voor de werknemers als groep spreken.

Over allerlei thema’s (veiligheid, mobiliteit, loon, uurroosters …) zullen deze vertegenwoordigers voor het personeel spreken. En mocht het bedrijf in moeilijk vaarwater komen, heb je er alle belang bij om over vakbondsmensen te beschikken die een ruim mandaat hebben gekregen van hun collega’s. Dat stelt ook de wetgeving duidelijk: de werknemers hebben de plicht om deel te nemen aan de sociale verkiezingen om hun vertegenwoordigers de volle representativiteit te geven.

Bedrijven besturen is een verantwoordelijkheid van directieleden, vaak eenzijdig in functie van de aandeelhouders. Nochtans zijn ook werknemers betrokken partij bij het reilen en zeilen binnen een bedrijf. De sociale verkiezingen vormen het moment waarop die betrokkenheid op de meest directe manier tot uiting komt: je hebt als werknemer een absoluut recht om deel te nemen aan de verkiezingen. Laat je stem dan ook niet verloren gaan. En als je gaat stemmen… stem dan meteen voor de BBTK!

Vergeet bovendien niet dat er nog heel wat werknemers zijn die niet kunnen gaan stemmen. Verkiezingen kunnen enkel doorgaan in firma’s met meer dan 50 werknemers. Voor de BBTK is dit een democratisch tekort. Want we stellen dagelijks vast dat er een groot verschil is tussen bedrijven mét en zonder vakbondsafvaardiging. Vooral als er mistoestanden zijn in het bedrijf. Daarom: als je van het recht kan genieten, laat het niet verloren gaan!

Stembureaus

Stemmen voor de sociale verkiezingen gebeurt –net zoals bij politieke verkiezingen- in stembureaus. Elk bureau beschikt over een voorzitter, een secretaris en een aantal bijzitters. Die zijn lid van het personeel, maar mogen geen kandidaat zijn. De vakbonden die kandidatenlijsten hebben ingediend kunnen ook getuigen aanduiden die toezien op het goede verloop van de verkiezingen.

Het is mogelijk dat er verschillende stembureaus zijn, per categorie werknemers: jongeren, bedienden, arbeiders en kaderleden. Op je oproepingsbrief staat aangegeven bij welk bureau je jezelf moet aanmelden en wanneer. Goed noteren zodat je je stem niet verloren laat gaan!

In bedrijven met meer dan 50 werknemers zal je moeten stemmen voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Telt je onderneming meer dan 100 personen, dan komt er een stembiljet voor de Ondernemingsraad (OR) bovenop.

Het kieslokaal moet ter beschikking worden gesteld door de werkgever. De locatie mag het geheim van de stemming niet in het gedrang brengen!

Hoe vul je je stemformulier in?

Er zijn 2 manieren om geldig te stemmen bij de sociale verkiezingen.

Een eerste mogelijkheid is de lijststem.

 

Duid daarbij enkel het bolletje aan dat boven de ABVV-lijst staat. Dit betekent dat je stemt voor de ABVV-BBTK lijst zonder voorkeur voor een bepaalde kandidaat.

Je kan ook voorkeurstemmen uitbrengen.

 

Kleur daarbij 1 of meerdere bolletjes in naast de gewenste naam of namen. Dit betekent dat je een bepaalde voorkeur voor een of meerdere kandidaten van de BBTK-ABVV lijst uitdrukt. Indien je meer naamstemmen uitbrengt dan er effectieve mandaten zijn, dan wordt jouw stem als een lijststem beschouwd.

Let op! Je kan niet stemmen op meer dan 1 lijst: je stem is dan ongeldig.

 

 

Heb je een fout gemaakt bij het stemmen? Je mag aan de voorzitter van het bureau een nieuw stemformulier vragen. 

Help, ik werk die dag niet!

Toch kan je je stem uitbrengen, al ben je die dag niet op het werk. Meest voor de hand liggend is toch je verplaatsen naar het stembureau: de werkgever moet dan instaan voor je verplaatsingskosten.

Stemmen per brief

Stemmen per brief is alleen mogelijk als er een akkoord over werd afgesloten in je bedrijf. Is dat het geval, dan krijgen de betrokken werknemers samen met de oproepingsbrief ook meteen het stembiljet toegestuurd.

Je vult de stembrieven in en steekt ze vervolgens in de voorziene blanco enveloppe. Schrijf niets op deze omslag! Deze schuif je vervolgens in de andere omslag die je bij je stembiljetten en oproepingsbrief vond. Die is al gefrankeerd én geadresseerd aan de voorzitter van het stembureau. Belangrijk: op die buitenste enveloppe moet je naam vermeld worden en plaats je je handtekening.
Die stuur je zo snel mogelijk op of je geeft ze af aan de voorzitter van het stembureau. De brief moet toekomen vóór het sluiten van het stembureau.

Maak je geen zorgen over het geheim van de stemming, want het is de voorziene blanco enveloppe die in de stemurne terecht komt. 

De kiesprocedure

De regels rond de sociale verkiezingen zijn veel breder dan enkel het moment van het stemmen zelf. Meer weten? Op de website van het ABVV vind je meer informatie.

Je kan ook bij de BBTK-delegatie of de voorzitter van het stembureau terecht met eventuele vragen.

 

Stem BBTK-ABVV!

Je stem voor de sociale verkiezingen telt gedurende 4 jaar mee. Laat hem dus niet verloren gaan: stem BBTK!

Share/Bookmark