BBTK > Mijn Rechten > Syndicale premie

22-6-2015 19:42 Afdrukken

Syndicale premie

 

Wat is een syndicale premie?

Elke maand betaal je een bijdrage aan de BBTK opdat wij je rechten zouden verdedigen. Als wederdienst kunnen de werknemers van sommige sectoren jaarlijks een sociaal voordeel ontvangen, de zogenaamde syndicale premie.

Heb ik recht op een syndicale premie?

Er zijn twee voorwaarden om je syndicale premie te ontvangen: je moet lid zijn van de BBTK (als dit nog niet het geval is kan je je online aansluiten) en je moet je bijdragen correct betaald hebben. Je sector of bedrijf moet dit voorzien hebben in een collectieve arbeidsovereenkomst. Als je wil weten of je sector of bedrijf een syndicale premie heeft voorzien, neem dan contact op met je BBTK-afgevaardigde of je gewestelijke afdeling en vermeld het nummer van je paritair comité (dit is vaak vermeld op je loonfiche of in arbeidsovereenkomst).

Consulteer de geactualiseerde lijst, waar je de meest voorkomende bedragen van de syndicale premies vindt, net als de periode waarin ze worden betaald

Hoe zal ik mijn syndicale premie ontvangen ? Hoeveel zal ik ontvangen?

Ook hier hangt alles af van wat er voorzien is in je paritair comité. In sommige sectoren verschaft de werkgever je een formulier dat je aan de BBTK moet bezorgen. In andere sectoren houdt het sociaal fonds zich hiermee bezig. Soms moet je zelf een attest vragen aan de BBTK. In de nieuwsbrief van de BBTK vind je info over de syndicale premies, de bedragen en de modaliteiten om ze te ontvangen. Neem in alle gevallen contact op met je gewestelijke afdeling om te weten wat voor jou van toepassing is.

Zal ik belast worden op mijn syndicale premie?

Toch niet ! In tegenstelling tot de eindejaarspremie (de beruchte « 13de maand ») die als loon wordt beschouwd en daarom ook onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing en aan sociale bijdragen, wordt de syndicale premie vrijgesteld van belastingen tot € 135. Als je recht hebt op een hogere syndicale premie, zullen op het bedrag boven de € 135 sociale bijdragen maar geen bedrijfsvoorheffing moeten worden betaald.

Ik heb opgevangen dat er een syndicale bedrijfspremie bestaat … wat is dit?

Ter aanvulling op de « sectorale » syndicale premie waarvan hierboven sprake voorzien sommige bedrijven een aanvullende premie. Ga bij je BBTK-afgevaardigde na of er een dergelijke premie bestaat in je bedrijf ! Ook als er geen syndicale premie is in je sector, is het mogelijk dat er één is in je bedrijf op basis van een bedrijfs-CAO. Neem contact op met je gewestelijke afdeling om te weten wat er voor jou van toepassing is.