BBTK > Mijn Rechten > Te warm om te werken (vervolg)

24-10-2017 13:02 Afdrukken

Te warm om te werken? (-2)

Indien – door technologische of klimatologische redenen – bovenstaande actiewaarden voor blootstelling overschreden worden, moet de werkgever op basis van de risicoanalyse een aantal preventiemaatregelen nemen. Hij moet de blootstelling aan warmte en de daaruit voortvloeiende risico’s voorkomen of tot een minimum beperken.

Zo moet hij onder meer:

• technische maatregelen nemen die bijvoorbeeld de temperatuur van de omgevingslucht, de luchtvochtigheid, de thermische straling of de luchtstroomsnelheid doen dalen (zoals een ventilatie- of afzuigsysteem);
• de fysieke werkbelasting verlagen (door de werkmethodes of de arbeidsmiddelen aan te passen);
• alternatieve werkmethodes voorzien om blootstelling aan overmatige warmte te voorkomen;
• de werkroosters of de arbeidsorganisatie aanpassen (door arbeidstijden en rusttijden af te wisselen);
• aangepaste beschermingskledij of persoonlijke beschermingsmiddelen verschaffen;
• gratis verfrissende dranken ter beschikking stellen.

 

Deze maatregelen moeten in het preventieprogramma van je onderneming beschreven worden per werkpost of per groep van werkposten, per functie of per groep van functies. Ze moeten eveneens voor advies voorgelegd worden aan de bevoegde preventieadviseurs en aan het comité voor preventie en bescherming op het werk. De werkgever moet deze maatregelen uitvoeren van zodra de actiewaarden worden overschreden.

Share/Bookmark