BBTK > Mijn Rechten > Weersomstandigheden: warmte

24-10-2017 12:18 Afdrukken

Te warm om te werken?

 

Het is zo ver: de temperatuur begint beetje bij beetje op te lopen. Nu het mooie weer er aankomt, komen de barbecues en de vakantie in zicht. Dit betekent ook dat je soms zal moeten werken bij hoge temperaturen. Over dit onderwerp worden veel dingen verteld en 1 vraag komt regelmatig terug: wanneer is het te warm om te werken? Als het te warm is moet je werkgever verplicht een aantal maatregelen nemen.

Risicoanalyse

De werkgever is verplicht om een zogenaamde ‘risicoanalyse’ uit te voeren in verband met de verschillende thermische omgevingsfactoren. De factoren waar rekening mee gehouden moet worden zijn: de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de luchtstroomsnelheid, de thermische straling, de fysieke werkbelasting, de gebruikte werkmethodes en arbeidsmiddelen, de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de evolutie van deze factoren tijdens de werkduur komen in aanmerking. Het antwoord op de vraag of het te warm is om te werken… hang af van de combinatie van al deze factoren.

Op basis van de verkregen resultaten moet de werkgever de gepaste preventiemaatregelen voorzien. Deze houden rekening met de actiewaarden voor blootstelling alsook de gangbare voorschriften inzake comfort op de arbeidsplaats.
Bepalen wat de actiewaarden voor je eigen functie zijn kan je niet zelf. Dit moet gebeuren door de preventiediensten in je bedrijf. Contacteer dan ook je vakbondsvertegenwoordigers (van het CPBW) om je te informeren hoe het in je bedrijf zit. Heeft je bedrijf geen vakbondsvertegenwoordiging? Vraag het na bij je werkgever of stap naar de juridische diensten van de BBTK als je meent dat het echt te warm is om te werken.

De actiewaarden

De actiewaarden voor blootstelling aan warmte worden vastgesteld uitgaande van de WBGT-index voor thermische belasting in functie van de fysieke werkbelasting:

 
 

Fysieke werkbelasting

(d.w.z. de energie die je per seconde

moet ontwikkelen om een welbepaald

werk uit te voeren)

 
 

Maximale WBGT-index

 
 

Zeer licht (minder dan 117 watt)

of licht (117 tot 234 watt)

 
 

29°

 

Halfzwaar (235 tot 360 watt)

 
 

26°

 
 

Zwaar (361 tot 468 watt)

 
 

22°

 
 

Zeer zwaar (meer dan 468 watt)

 
 

18°

 

Share/Bookmark