BBTK > Mijn Rechten > Tijdskrediet

3-10-2017 17:58 Afdrukken

Tijdskrediet

Er bestaat een oplossing om je arbeidsprestaties gedurende een bepaalde periode te verminderen of op te schorten: het tijdskrediet. Tijdskrediet bestaat al sinds 2001. Opeenvolgende regeringen lieten de laatste jaren echter niet na om vanuit hun ‘besparingslogica’ het tijdskrediet serieus uit te hollen. Dit resulteerde in strengere toegangsvoorwaarden, in een aantal gevallen een behoorlijke inperking van het recht op uitkeringen en ook gevolgen op de sociale zekerheidsrechten. We zetten hieronder kort de voornaamste regels op een rij. Wil je meer weten, dan kan je er ook eens onze Memo “Het tijdskrediet: nieuwe regels 2017” op nalezen.

Tijdskrediet, wat is dat?

Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken en je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen.

Er zijn 2 soorten tijdskrediet: het tijdskrediet met motief en het tijdskrediet voor oudere werknemers.

Zo heeft elke werknemer recht op  51 maanden  tijdskrediet voor de opvoeding van kinderen, het verlenen van palliatieve zorg, bijstand aan zieke familieleden of de verzorging van een ziek of gehandicapt kind. Voor opleiding heb je recht op 36 maanden. Dat wordt het tijdskrediet met motieven genoemd.

60-plussers met 25 jaar loopbaan (in sommige gevallen ook al 50- en 55-plussers onder bepaalde voorwaarden) hebben het recht om tot het (brug)pensioen te genieten van een 1/5de loopbaanvermindering en/of de halftijdse loopbaanonderbreking.

Het « gewoon » tijdskrediet of het tijdskrediet zonder motieven werd afgeschaft.

Dit recht op tijdskrediet garandeert je dat je achteraf terug aan het werk kan in je oorspronkelijke werkregeling.
Wanneer je je recht op tijdskrediet opneemt, ontvang je voor de periode waarin je geen prestaties levert of je prestaties vermindert, geen loon van de werkgever. Als compensatie voor het loonverlies krijg je een maandelijkse forfaitaire onderbrekingsuitkering door de RVA.