BBTK > Mijn Rechten > Tijdskrediet - 3

5-3-2018 13:28 Afdrukken

Tijdskrediet (-3)

 

Wordt de periode dat je tijdskrediet nam in aanmerking genomen voor de berekening van je pensioen?

De periodes van tijdskrediet met motief worden volledig gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. De algemene regel is dat het voltijds loon dat je verdiende voor je tijdskrediet nam, de basis vormt voor de berekening van je pensioen.
Voorwaarde is dat je voor de periode dat je tijdskrediet opnam, ook een uitkering hebt ontvangen. Geen uitkering betekent geen pensioengelijkstelling. Hierop is 1 uitzondering: de 4de maand ouderschapsverlof voor kinderen geboren voor 8 maart 2012.

Voor landingsbanen ligt het verhaal wat moeilijker.

Tijdskrediet vanaf 50 jaar en tijdskrediet vanaf 55 jaar zonder uitkering zullen geen pensioenrechten opleveren.
Voor het tijdskrediet vanaf 55 jaar met uitkering geldt een volledige gelijkstelling op basis van je voltijdse loon.

Opgelet wel! Dit is niet het geval voor tijdskrediet eindeloopbaan op 55 jaar na 35 jaren loopbaan. Hier zal de gelijkstelling gebeuren op basis van het zogenaamde minimumrecht. Dat minimumrecht is bepaald op 24.247 euro op jaarbasis.

Voor het tijdskrediet vanaf de leeftijd van 60 jaar worden de eerste 312 dagen (1 jaar) meegeteld alsof je voltijds bent blijven werken. De dagen daarna worden voor je pensioen berekend op basis van het minimumrecht.

Een en ander betekent dat wanneer je 1/5de onderbreekt, je pensioenrechten niet verminderen gedurende maximum 5 jaar (vijf jaar 1 dag minder werken per week is samengeteld 312 dagen).

Onderbreek je halftijds, dan is er een volledige gelijkstelling de eerste 2 jaar. De dagen die je daarna nog opneemt, worden meegeteld aan het minimumrecht waarover we hierboven al spraken.

En wat met je andere sociale rechten?

Voor de werkloosheid behoud je altijd je volledige rechten: indien je bedrijf sluit, kan je onmiddellijk overstappen op volledige werkloosheidsuitkeringen.

Bij ziekte of ontslag zal je ontslag of ziekte-uitkering berekend worden op je deeltijds loon bij deeltijdse onderbreking. Bij ontslag tijdens volledig tijdskrediet, gaat het ontslag pas in na afloop van het tijdskrediet.

En voor jaarlijks verlof en je eindejaarspremie ten slotte. Deze worden berekend in verhouding tot je effectieve prestaties. Als je bijvoorbeeld je activiteit met de helft vermindert, krijg je recht op jaarlijkse vakantie zoals een halftijdse werknemer.

Ben je  beschermd tegen ontslag als je tijdskrediet aanvraagt?

Je kan niet worden ontslagen, behalve om dringende redenen of om een reden die vreemd is aan je tijdskredietaanvraag. Die bescherming loopt vanaf het moment waarop je de schriftelijke aanvraag hebt verstuurd en duurt tot drie maanden na het einde van je periode van tijdskrediet. Bij een onrechtmatig ontslag dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden moet je werkgever je een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan 6 maanden loon.

Jouw collega heeft besloten tijdskrediet op te nemen: wordt hij vervangen of betekent dat meer werklast voor jou?

De werkgever is wettelijk gezien niet verplicht de werknemer in tijdskrediet te vervangen. De vakbonden in de bedrijven zijn niettemin bijzonder waakzaam dat het tijdskrediet de werkdruk voor de andere werknemers niet verhoogt en doen er alles aan opdat er vervanging komt.