BBTK > Mijn Rechten > Verplaatsingskosten

9-4-2018 13:22 Afdrukken

Verplaatsingskosten

 

 

 

Er zijn twee verschillende situaties:

  • de kosten die te maken hebben met het woon-werktraject.
  • de kosten die voortvloeien uit het gebruik van de privé-wagen voor professionele doeleinden (andere dan woon-werkverplaatsingen).


Die kosten kunnen je gedeeltelijk door je werkgever worden terugbetaald. Dat hangt onder meer af van je vervoermiddel en van de afstand tussen je woon- en je werkplaats.

De genoemde bedragen zijn minimumbedragen. De CAO’s van je sector of van je bedrijf kunnen voorzien in hogere terugbetalingen dan de wettelijke bepalingen ter zake. Voor meer info kan je terecht bij je BBTK-afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.

 

Woon-werkverkeer

Kom je met het openbaar vervoer naar het werk, dan is je werkgever verplicht bij te dragen in je vervoersonkosten voor het woon-werkverkeer, en dit ongeacht het bedrag van je loon. Er bestaan minimumbedragen die voor alle sectoren gelden.

Ik neem de trein naar het werk

Ongeacht de afstand die je aflegt (vanaf de 1ste km), moet je werkgever tussenkomen in de prijs van je treinabonnement (doorgaans “treinkaart” genoemd). Het bedrag van de bijdrage van je werkgever wordt vastgelegd naargelang van de afstand. Gemiddeld komt dit overeen met +/- 71,2% van de prijs van de treinkaart, de rest dien je zelf bij te leggen. De NMBS publiceert de bijdragen op haar website.

Ik gebruik andere vormen van openbaar vervoer (bus, tram, metro)

Zodra je vanaf je vertrekhalte meer dan 5 km aflegt, zal je werkgever tussenkomen in de prijs van je abonnement. Het bedrag van de werkgeversbijdrage hangt af van de manier waarop de vervoersprijs berekend wordt.

De vervoersprijs wordt berekend op basis van de afstand

De tussenkomst van je werkgever bedraagt evenveel als de tussenkomst voor een treinabonnement (“treinkaart”) voor dezelfde afstand, beperkt tot 75% van wat je voor dat vervoer betaalt. Als de tussenkomst voor de treinkaart minder bedraagt dan 75% van wat jij betaalt, is de bijdrage van je werkgever beperkt tot het vaste bedrag voor de treinkaart van eenzelfde afstand.

De vervoersprijs wordt niet berekend op basis van de afstand (= eenheidsprijs)

De tussenkomst van je werkgever bedraagt 71,8% van wat jij voor je vervoer betaalt, met evenwel een maximumbedrag dat overeenstemt met het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van een treinkaart voor een afstand van 7 km, oftewel € 30 per maand (bedrag op 01/02/17).

Share/Bookmark