BBTK > Mijn Rechten > Verplaatsingskosten

1-7-2018 10:00 Afdrukken

Verplaatsingskosten (-2)

Ik gebruik mijn eigen wagen

Je werkgever is niet verplicht tussen te komen in je privé-vervoerskosten. Talrijke CAO’s voorzien evenwel een tegemoetkoming, doorgaans op basis van deze voor het openbaar vervoer. Voor meer info kan je terecht bij je BBTK-afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.

 

Ik neem de fiets naar het werk

De fietsvergoeding is niet in alle sectoren voorzien. Vaak wordt een kilometervergoeding toegekend die overeenstemt met het maximale belastingvrije bedrag van € 0,23 per km (bedrag voor 2018). Maar dat kan ook minder zijn. Het is dus belangrijk dat je meer info inwint bij je BBTK-afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.

Sinds 01/01/2018 komt elk rijwiel, gemotoriseerd rijwiel met elektrische aandrijving of speedelec met elektrische aandrijving in aanmerking. De sociale-zekerheidsbijdragen zijn evenmin verschuldigd op het voordeel van een ter beschikking gestelde fiets of speedelec. Het betreft het volledige voordeel, dus eveneens het privégebruik van de fiets of speedelec en van de accessoires. De enige voorwaarde is dat het rijwiel daadwerkelijk wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen.

 

Gebruik van je eigen wagen in het kader van het werk

Wanneer je je privéwagen gebruikt voor professionele verplaatsingen, moet je werkgever je de kosten terugbetalen die je hiervoor hebt gemaakt. 

Je werkgever mag je in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan je het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren. De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door jou gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen. Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan sociale-zekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal die door de Staat wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

De kilometervergoeding bedraagt € 0,3573 vanaf 1 juli 2018 tot 30 juni 2019.

  

Share/Bookmark