BBTK > Mijn Rechten > Voordelen van allerlei aard: telefoon, internet, GSM…

19-2-2018 12:25 Afdrukken

Voordeel van allerlei aard

 

 

Jouw werkgever stelt een smartphone, laptop of een internetverbinding voor het werk ter beschikking. Handig! Maar wat zijn de voorwaarden?

Voordelen in natura of voordelen van alle aard?

De termen lijken sterk op elkaar maar betekenen absoluut niet hetzelfde. We moeten dus verwarring vermijden! Over het algemeen wordt het loon van de werknemer contant betaald. Toch staat de wet betaling in natura toe binnen bepaalde grenzen (meer bepaald wanneer dit wenselijk is door de aard
van de activiteit of het beroep). Deze vorm van betaling wordt voordeel in natura genoemd.
Wettelijk gezien mag de werkgever eveneens beslissen om voordelen toe te kennen die
bovenop het normale loon komen. Dit heet dan een voordeel van alle aard.

Wat verstaat men onder ‘voordeel in natura’?

Er bestaat geen wettelijke definitie van het voordeel in natura. Het kan worden gedefinieerd als elk voordeel dat door de werkgever wordt toegekend omwille van of naar aanleiding van je beroepsactiviteit: een bedrijfswagen, een telefoon, een internetverbinding, … Deze voordelen worden toegekend bovenop je gewone loon.

Ik heb een smartphone gekregen van mijn werkgever. Hoe word ik belast?

Er zijn meerdere mogelijkheden. We zetten ze hier op een rijtje.

Je gebruikt je toestel uitsluitend voor beroepsdoeleinden.

In dat geval zijn er geen voordelen voor de werknemer. Je betaalt dus geen belastingen.

Je gebruikt je toestel ook voor privédoeleinden en je werkgever maakt een duidelijk onderscheid tussen professioneel en privégebruik (bijvoorbeeld door een aparte of gescheiden facturatie, een procentuele verhouding tussen het professionele en privégebruik, …).

Als je als werknemer zelf apart je privégebruik betaalt (split-rekening), word je geen voordeel van allerlei aard aangerekend.

Je gebruikt je toestel voor privédoeleinden en je werkgever maakt geen onderscheid tussen privé- en professioneel gebruik.

Het privégebruik van het bedrijfs-toestel is een loonvoordeel voor de werknemer. Dit voordeel moet naar zijn werkelijke waarde worden geraamd. Om de waarde van het voordeel vast te stellen, gaan we uit van het bedrag dat je, in normale omstandigheden, had moeten uitgeven om hetzelfde voordeel te verkrijgen, niet van de kostprijs voor je werkgever. In de praktijk stellen we vast dat de fiscus en RSZ rekening houden een forfaitaire raming van “het privégebruik van de ter beschikking gestelde gsm/smartphone”, zonder de reële waarde ervan vast te stellen.

Bv. Het voordeel van alle aard ‘smartphone’ kan volgens de RSZ, geraamd worden op € 3 per maand als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het abonnement wordt geraamd op € 4 per maand.

• je werkgever mag geen systeem hebben ingevoerd dat het bedrag van het privégebruik correct kan bepalen (zoals een systeem van dubbele facturatie);
• er mag geen te groot verschil bestaan tussen de mogelijkheden van het toestel (en dus ook zijn prijs) en het professionele gebruik ervan door jou.
In onderstaande tabel vind je overzicht van de forfaitaire bedragen die de fiscus en de RSZ hanteren voor de verschillende voordelen.


 
Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van een toestel moet worden vermeld op de belastingfiche 281.10 of 281.20.