BBTK > Mijn Rechten > Werkbonus

17-9-2018 11:57 Afdrukken

De werkbonus

 
De werkbonus is bedoeld om werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te geven, zonder verhoging van het brutoloon. Dit gebeurt via een forfaitaire vermindering van de persoonlijke sociale bijdrage aan de RSZ, wanneer het brutoloon onder een bepaald plafond blijft.

 

Sinds 1 januari 2014 wordt de werkbonus automatisch geïndexeerd. Bij elke indexering van het minimumloon stijgt dus ook de bonus mee.

 

Berekening van de vermindering

Deze vermindering moet voor elke werknemer afzonderlijk worden berekend. De berekening verloopt in 3 stappen:

  • het refertemaandloon van de werknemer wordt bepaald;
  • op basis van dit maandloon wordt het basisbedrag van de vermindering bepaald;
  • tot slot wordt het bedrag van de vermindering bepaald door ingeval van onvolledige of deeltijdse prestaties het basisbedrag inclusief de late uren aan te passen.

 

  

Bruto maandloon

Vermindering voor de bedienden

≤ € 1.609,47

€ 197,67

€ 1.609,47 en
≤ 2.510,47

€ 197,67 – [ 0,2194 x (S – 1609,47)]

> € 2.510,47

€ 0

Het maximumbedrag van de vermindering op maandbasis is het bedrag dat je voor die maand aan de RSZ moet betalen.
Indien je een maand geleden een werkbonus ontvangen hebt en je nog achterstallen krijgt, dan wordt de werkbonus volledig herrekend. Met deeltijdse tewerkstelling wordt eveneens rekening gehouden.


Je BBTK-afgevaardigden blijven tot je beschikking indien je vragen of problemen hebt.

Share/Bookmark