BBTK > Mijn Rechten > Werkloosheid-2

29-6-2016 12:02 Afdrukken

Werkloosheid en

werkloosheidsuitkeringen

 

Ik werk deeltijds. Hoe zit het met mijn recht op werkloosheid?

Voor de werkloosheidsreglementering bestaan er verschillende soorten deeltijdse werknemers:

De onvrijwillig deeltijdse werknemers

...of de deeltijdse werknemers met behoud van rechten, d.w.z. de personen die een deeltijdse baan aanvaarden om uit de werkloosheid te geraken. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een inkomensgarantie-uitkering genieten. Na afloop van je deeltijdse arbeidsovereenkomst heb je recht op voltijdse werkloosheidsuitkeringen. Om dit statuut te kunnen genieten, moet je bij het ABVV je aanvraag om het statuut te verkrijgen indienen binnen een termijn van twee maanden die ingaat op de dag waarop de deeltijdse activiteit aanvangt; 

De vrijwillig deeltijdse werknemers

...d.w.z. de werknemers die bewust kiezen voor een deeltijdse baan;  Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een inkomensgarantie-uitkering krijgen;

De deeltijdse werknemers die een maandloon ontvangen dat minstens gelijk is aan € 1.531,93

De deeltijdse arbeid kan met voltijdse arbeid wordt gelijkgesteld voor de deeltijdse werknemers die een maandloon ontvangen dat minstens gelijk is aan € 1.531,93 en die de toelaatbaarheidsvoorwaarden vervullen om werkloosheidsuitkeringen te genieten als voltijdse werknemer. Dit statuut verschaft diverse voordelen, zoals het feit dat je je voltijdse toelaatbaarheid behoudt en dat je werkloosheidsuitkering zal worden berekend op basis van het loon dat je hebt ontvangen vóór de deeltijdse tewerkstelling.

 

Heb ik als jonge schoolverlater recht op werkloosheidsuitkeringen?

De periode die volgt op het einde van de studies en de inschrijving als werkzoekende tot het ogenblik waarop men zijn eerste uitkering ontvangt, wordt nu “beroepsinschakelingstijd” en gaat van 9 naar 12 maanden (in functie van de leeftijd).

Tijdens die periode en vanaf de eerste maand inschrijving als werkzoekende moet je het bewijs leveren dat je actief naar een job zoekt (controle om de 4 maanden). Worden je inspanningen als onvoldoende beschouwd, dan verlies je het recht op een wachtuitkering. Ook als je een wachtuitkering ontvangt, zullen de controles voortgezet worden. En bij een negatieve beoordeling wordt de uitkering gedurende 6 maanden geschorst.

De wachtuitkering wordt beperkt tot 3 jaar.

Share/Bookmark