BBTK > Mijn Rechten > Wettelijk pensioen (-3)

31-10-2017 10:43 Afdrukken

Jouw pensioen: hoe ziet dat er uit?

Het aanvullend pensioen: de 2de pijler

Wat is dit?

Zoals de naam het zegt: deze zogenaamde 2de pijler van het pensioen is een aanvullend inkomen, bovenop het wettelijk pensioen. Het is een pensioen waar je voor spaart via je werk. Dit gebeurt via de zogenaamde groepsverzekeringen of pensioenfondsen. In de praktijk zet men een deel van de loonsverhogingen om in pensioenbijdragen. Deze 2de pijler kan bestaan voor 1 bedrijf, maar ook voor een volledige sector. De overheid moedigt werkgevers en werknemers fiscaal aan hiervoor te kiezen.

Hoe werkt het?

Deze vorm van pensioensparen is een vorm van kapitalisatie. Het is een collectief spaarsysteem. Het geld dat je opzij zet, zal uiteindelijk de basis vormen van het bedrag dat je zal ontvangen. Ondertussen wordt het geld belegd.
Privéverzekeringsmaatschappijen beheren drie kwart van al het geld dat werknemers in België op deze manier opzij zetten. De rest wordt ondergebracht in zogenaamde ‘pensioenfondsen’. Deze laatsten keren geen winst uit aan aandeelhouders én worden mee beheerd door werknemersafgevaardigden. Ze zijn vaak georganiseerd per sector. De laatste jaren hadden de financiële crisis en risicovolle beleggingen een impact op de activa. De toezichthouder FSMA heeft aan 1 op 3 gevraagd hieromtrent maatregelen te nemen.

Wat betekent het voor mijn pensioen?

Niet iedereen kan rekenen op de 2de pijler: slechts 6 op de 10 werknemers draagt er op dit moment aan bij. Uit studies blijkt dat vooral mensen met hogere inkomens hiervan genieten (logisch, gezien de plafonnering van het wettelijk pensioen). Als stelregel kan je hanteren dat gedurende 40 jaar lang 1% van je loon opzij zetten je pensioen met 3 à 4% zal verhogen.
Voor de overgrote meerderheid van de Belgen blijft het wettelijk pensioen dus het allerbelangrijkste, zekerste en meest solidaire waarop ze zullen moeten rekenen na hun pensioen.

Sparen voor jezelf: de 3de pijler

Wat is dit?

Bij de 2de pijler spaar je in groep: per bedrijf of sector. De zogenaamde 3de pijler gaat over wat je als individu bijeen spaart. Dat doe je bijvoorbeeld via een spaarproduct bij je bank: een levensverzekering of een pensioenspaarfonds. Soms kan je hierbij ook rekenen op een belastingaftrek. Dat is ook zo bij de 4de pijler, de eigen woning. Een eigen huis wordt gezien als een belangrijke bescherming tegen armoede op oudere leeftijd en wordt dus ook fiscaal aangemoedigd. In die zin is het een vorm van pensioensparen.

Hoe werkt het?

Eenvoudig: je zet regelmatig een bedrag opzij via je bank of verzekeraar. Je krijgt pas een bedrag uitgekeerd tegen de pensioenleeftijd aan. Het rendement van deze producten is vaak oninteressant of onderhevig aan (sterke) beursschommelingen. Sparen voor je 3de pensioenpijler is vooral interessant door de inspanningen van de overheid: je kan een deel aftrekken van je belastingen. De BBTK is van mening dat deze publieke middelen beter kunnen worden ingezet om de 1ste pensioenpijler te versterken.

Wat betekent het voor mijn pensioen?

Veel hangt af van je spaarsysteem en hoe veel je hebt bijgedragen. Vele stelsels van pensioensparen zijn ook sterk afhankelijk van de beurskoersen. De laatste jaren hebben vele spaarders zo pakken geld zien verdwijnen.

Elke euro kan maar 1 keer worden uitgegeven. De middelen die de overheid voorziet om individuen aan te zetten tot pensioensparen, kunnen niet worden gebruikt om het wettelijk pensioen overeind te houden. De 1ste pensioenpijler is de enige die de solidariteit tussen iedereen garandeert, jongeren, ouderen, hoge- en lage inkomens, actieven en inactieven. Zij verdient voor de BBTK dus prioriteit en versterking: de minima verhogen, het welvaartsvast maken van de uitkeringen, de pensioenplafonds herzien. Dat laatste zal zorgen voor hogere pensioenen voor de hogere inkomens, wat de noodzaak van sparen in de 2de en 3de pijler voor hen zal doen afnemen.

Share/Bookmark