BBTK > Mijn Rechten > Wettelijk pensioen

28-2-2018 9:23 Afdrukken

Jouw pensioen: hoe ziet dat er uit?

 

Opgelet! De regering heeft heel wat plannen die te maken hebben met jouw pensioen. Zo wil ze de pensioenleeftijd optrekken, voor de berekening van je pensioen een puntensysteem invoeren, de gelijkstellingen voor het pensioen aanpakken, een vorm van deeltijds pensioen invoeren, …. Vandaag zijn nog niet alle details bekend. Kijk daarom geregeld deze pagina na om te zien of er niets veranderd is.

Op pensioen kunnen gaan: het is een basisrecht in onze samenleving waar bijna iedereen ooit zal van genieten. Maar hoe is dat pensioen opgebouwd? Je hebt misschien al horen spreken van de pijlers? Maar wat is dat juist? Een overzicht van de verschillende onderdelen van het pensioen.
 

Het wettelijk pensioen: de 1ste pijler

Wat is dit?

Er bestaan 3 stelsels van dit wettelijk pensioen: voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Het is wat ‘de Staat’ ons uitkeert. Je hoeft niet altijd te hebben gewerkt om recht te hebben op een pensioen bv. weduwen kunnen rekenen op een overlevingspensioen, op basis van de rechten van de overleden echtgenoot of echtgenote. Verschillende periodes van inactiviteit worden ook gelijk gesteld aan ‘werken’ voor de berekening van het wettelijk pensioen.

 

Hoe werkt het?

Het wettelijk pensioen is wat men noemt een ‘repartitiestelsel’. Dit wil zeggen dat het geld van de pensioenen wordt betaald door de werknemers die nog aan de slag zijn. De actieven van vandaag betalen voor de gepensioneerden van vandaag. Het is een systeem gebaseerd op verdeling. Het voordeel van dit systeem is dat er niet wordt gewerkt met ‘spaarrekeningen’. Je zet als werknemer geen geld opzij voor je ‘eigen’ wettelijk pensioen. Het is een vorm van intergenerationele solidariteit. Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten.

 

Hoe wordt dit berekend?

De pensioenen worden berekend op basis van een begrensd loon. Wanneer je de pensioenleeftijd bereikt, ontvang je een percentage van je loon.


Er zijn 3 elementen die in rekening worden gebracht:
• de loopbaan: alleen werknemers met een loopbaan van 45 jaar hebben recht op een volledig pensioen. Bepaalde inactiviteitsperiodes worden beschouwd als gewerkte periodes;
• het beroepsinkomen;
• de gezinssituatie: het rustpensioen wordt berekend aan het gezinsbedrag of aan het bedrag voor een alleenstaande.

Omdat een volledige loopbaan 45 jaren telt, worden vandaag maximaal 45 gewerkte kalenderjaren mee in rekening gebracht. Wie 42 jaar aan de slag was, heeft een loopbaanbreuk van 42/45ste. Maar wie meer dan 45 jaar heeft gepresteerd, kan die extra jaren niet in rekening brengen. De loopbaan wordt afgetopt op 45 jaar en de ‘beste’ jaren tellen mee. Dat zijn de jaren waarin de werknemer het hoogste pensioendeel heeft opgebouwd.

Vanaf 1 januari 2019 wordt die zogenaamde ‘eenheid van loopbaan’ afgeschaft. In de toekomst zullen dus ook de gewerkte dagen bovenop die 45 jaar meetellen voor de pensioenberekening.
Opgelet! Wie na een loopbaan van 45 jaar werkloos wordt, al dan niet met bedrijfstoeslag, zal voor die werkloze jaren echter geen pensioenrechten meer opbouwen! Hier zal men de facto de eerste 45 jaren (en dus minder voordelige jaren) nemen!

 

Europees gezien is het wettelijk pensioen in België laag. Voor iemand met een gemiddeld inkomen schommelt het pensioen rond de 60% van je laatste ontvangen loon. Voor wie meer verdient, is dit nog minder, omdat de hoogte van het wettelijk pensioen geplafonneerd is. Voor veel mensen is het dan ook schrikken als ze hun eerste pensioen ontvangen. Het ABVV pleit er al jaren voor om het wettelijk pensioen (de 1ste pijler dus) fors te verbeteren.

 

Wanneer kan ik met pensioen?

De wettelijke pensioenleeftijd is voorlopig nog 65 jaar. Deze wordt in 2025 verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.

  • Ben je ten laatste geboren op 31/12/1959? Je kan met pensioen gaan op 65 jaar.
  • Ben je geboren tussen 1/01/1960 (inclusief 1/1/1960) en uiterlijk op 31/12/1963? Je kan met pensioen gaan op 66 jaar.
  • Ben je geboren vanaf 1/01/1964 (inclusief 1/01/1964)? Je kan op pensioen gaan vanaf 67 jaar. 
  • Wil je eerder met pensioen? Dit heet dan vervroegd pensioen. Dan gaan het aantal loopbaanjaren tellen. 
  •  

 

 

In het kader van haar besparingsmaatregelen, denkt de regering er aan om de toegangsvoorwaarde voor het vervroegd pensioen (nog) strenger te maken. Vandaag moet je je loopbaanjaren aantonen waarvan elk jaar minstens 1/3de tewerkstelling omvat. Dit zou opgetrokken worden naar een halftijdse tewerkstelling.

Share/Bookmark