BBTK > Mijn Rechten > Ziek-2

6-11-2018 10:00 Afdrukken

Ziekte of ongeval (-2)  

Hoe lang is mijn loon gewaarborgd door mijn werkgever bij arbeidsongeschiktheid?

Ben je in dienst met een contract met onbepaalde duur? Dat moet je werkgever je gedurende de eerste 30 kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid een normaal loon aan 100% garanderen.

Ook werknemers met een contract van bepaalde duur, dat langer duurt dan 3 maanden, vallen onder die regeling: 100% loon, gedurende 30 kalenderdagen, betaald door de werkgever.

In het kader van een contract van bepaalde duur, korter dan 3 maand en met meer dan 1 maand anciënniteit, zijn de regels ingewikkelder. Tijdens de eerste 7 dagen arbeidsongeschiktheid ontvang je 100% loon van je werkgever. De volgende 7 dagen ontvang je nog altijd het equivalent van je nettoloon.

Van de 15de tot de 30ste dag val je terug op het ziekenfonds maar je werkgever moet tussenkomen en je een aanvulling uitbetalen zodat je je netto inkomensniveau kan behouden.

Heb je een contract van bepaalde duur, korter dan 3 maand, met minder dan 1 maand anciënniteit, dan val je onmiddellijk terug op de uitkering van de mutualiteit.

Wat gebeurt als ik opnieuw afwezig ben?

Als je binnen de 14 dagen na de eerste arbeidsongeschiktheid hervalt en als je tijdens je vorige ongeschiktheid 30 dagen gewaarborgd loon hebt ontvangen, is je werkgever je niets verschuldigd. Je moet je dan rechtstreeks wenden tot je ziekenfonds.

Heb je geen gebruik gemaakt van de 30 dagen gewaarborgd loon dan heb je recht op het saldo van de overblijvende dagen. Als je via een nieuw medisch attest laat vaststellen dat je opnieuw arbeidsongeschikt bent wegens een andere ziekte of een ander ongeval, heb je recht op het gewaarborgd loon betaald door je werkgever.