BBTK > Mijn Rechten > Bedrijfswagen

6-11-2018 12:49 Afdrukken

Bedrijfswagens

Sommige werkgevers geven hun werknemers als extralegaal voordeel een bedrijfswagen, waarmee je ook mag rijden voor privégebruik. Als werknemer moet je op dit voordeel belastingen betalen. We overlopen de meest gestelde vragen rond de bedrijfswagens.

Hoe worden bedrijfswagens voortaan belast?

Als je een bedrijfswagen voor privédoeleinden gebruikt, wordt dit beschouwd als een voordeel van alle aard en word je op dit voordeel belast.

Het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde wagen, wordt  berekend door een CO2-coëfficiënt toe te passen op 6/7e van de cataloguswaarde van de wagen. Concreet levert dit volgende formule op:

 

[ cataloguswaarde x 6/7 ] x CO2-coëfficiënt


 
De cataloguswaarde

Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, verminderingen, rabats of restorno’s.

De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage dat is vastgelegd in onderstaande tabel, zodat rekening wordt gehouden met de verstreken periode vanaf de datum van de eerste inschrijving van het voertuig in de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen:

 

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een aangevatte maand telt als een volledige maand)

Percentage van de cataloguswaarde die in aanmerking moet worden genomen bij de berekening van het voordeel

Van 0 tot 12 maanden

100 %

Van 13 tot 24 maanden

94 %

Van 25 tot 36 maanden

88 %

Van 37 tot 48 maanden

82 %

Van 49 tot 60 maanden

76 %

Vanaf 61 maanden

70 %

 
De CO2-coëfficiënt


De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO2-uitstoot van:


• 87 gr/km voor dieselvoertuigen
• 105 gr/km voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor


Deze referentie CO2-uitstoot wordt jaarlijks herzien in functie van de evolutie van de CO2-uitstoot van voertuigen die als nieuw zijn ingeschreven.

Als de CO2-uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot, wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram (tot een maximum van 18%). Als de CO2-uitstoot lager ligt dan deze referentie-uitstoot, wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram (tot een minimum van 4%).

Het minimumpercentage van 4% is meestal van toepassing op kleine wagens en is sowieso van toepassing op elektrische wagens. Het voordeel mag nooit minder bedragen dan € 1.310 (bedrag voor 2018).

Wat is het aandeel van de werkgever?

De bijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen, zoals vermeld in het keuringsbewijs of bij de Dienst voor Inschrijvingen van de Voertuigen en varieert naargelang de motor. Voor een benzine – of dieselmotor mag de bijdrage niet minder bedragen dan € 26,97 (bedrag 2019). Dit geldt ook voor een elektrische wagen.

Ik vertrek deze zomer op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Mag ik mijn bedrijfswagen gebruiken?

Ja, tijdens de jaarlijkse vakantie behoud je het recht om met de wagen te rijden. Op vakantie gaan behoort gewoon tot het privégebruik van de bedrijfswagen. Neem je echter onbetaald verlof (loopbaanonderbreking), dan verlies je dit recht in de meeste gevallen voor die periode. Je kijkt hiervoor best de afspraken na die hierover met de werkgever zijn gemaakt.
Tanken in het buitenland moest in de meeste gevallen wel met je eigen bankkaart omdat dat om technische redenen tot voor kort onmogelijk was. Nu bestaan de betaalsystemen wel en betalen steeds meer bedrijven de benzine in het buitenland.

Onmiddellijk na het beëindigen van het arbeidscontract verlies je je bedrijfswagen. Maar wat nu als ik deze wil kopen?

Sommige werkgevers bieden hun werknemers de mogelijkheid hun wagen te kopen na ontslag. De prijs is dan gebaseerd op de resterende marktwaarde en de waarde van het leasingcontract, de boekwaarde en de beslissing van de leasemaatschappij.

Share/Bookmark