BBTK > Mijn Rechten > Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

15-7-2015 12:41 Afdrukken

Wat verandert er aan het brugpensioen?


De Regering voerde heel wat wijzigingen door aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.


De leeftijd om op SWT (het vroegere brugpensioen) te gaan wordt verhoogd.

Vanaf 1 januari 2015 werden de leeftijdsgrenzen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag opgetrokken. Het zal daardoor moeilijker worden om in SWT te gaan. In een aantal gevallen zal je echter tóch nog aan de voorwaarden kunnen vertrekken die tot voor kort golden. We zetten alles op een rij. Het SWT 58 jaar wordt verhoogd naar 62 jaar.


Het SWT 58 jaar gaat naar 62 jaar.

Als je echter de leeftijd van 58 jaar bereikte en een loopbaan van 38 jaren kan bewijzen ten laatste op 31/12/2014, kan je toch nog met 58 jaar op SWT na 1/1/2015. Er moet wel een bestaande collectieve arbeidsovereenkomst met leeftijd 58 jaar bestaan.


Het SWT 60 jaar gaat eveneens naar 62 jaar.

In een drietal gevallen zal je toch nog aan 60 jaar kunnen vertrekken. Dat is het geval indien:
• je ten laatste op 31.12.2014  60 jaar was én een loopbaan kan bewijzen van 35 jaar wanneer je een man bent en van 28 jaar wanneer je een vrouw bent. Je rechten kunnen dan als het ware “vastgeklikt” worden.
• je in opzeg geplaatst werd vóór 01.01.2015 en voldoende loopbaanjaren hebt op einde van de opzegtermijn, kan je toch nog met 60 jaar op SWT indien je deze leeftijd bereikt voor eind 2016. De leeftijd van 60 jaar kan ook bereikt worden op het einde van je opzeg wanneer dat komt omdat je (niet-verlengde) opzegtermijn op basis van de wet of de cao, een einde neemt na 31.12.2016.

• je ontslagen wordt in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst (sector of bedrijf) die de leeftijd van 60 jaar voorziet, die gesloten en neergelegd is vóór 01.07.2015 en die uiterlijk in werking treedt op 01.01.2015. Je kan dan nog op SWT aan 60 jaar wanneer je deze leeftijd van 60 jaar bereikt uiterlijk eind 2017 en je ook voldoet aan het vereiste beroepsverleden op het einde van je opzegtermijn.