BBTK > Mijn Rechten > Dienstreizen - 2

2-11-2017 14:35 Afdrukken

Dienstreizen (-2)

Welke reizen vallen onder deze regels?

De regels zijn van toepassing op wat men 'dienstreizen van korte duur' noemt. Dit wil concreet zeggen een reis van ten minste 10 uur tot maximum 30 opeenvolgende kalenderdagen per reis. De reis moet gebeuren in opdracht van je werkgever.

Het systeem van de forfaitaire vergoedingen kan ook toegepast worden in geval van dienstreizen van meer dan 30 dagen maar dan moet voldaan zijn aan een reeks van specifieke voorwaarden. 

Wat wordt gedekt door de forfaitaire vergoeding?

Deze forfaitaire vergoedingen worden geacht de maaltijdkosten en andere kleine uitgaven – bv. vervoer (taxi, metro, tram, …), drank, versnaperingen, … – te dekken.
Wanneer de overnachtingskosten door jouw  werkgever worden terugbetaald en deze ook bepaalde maaltijden of kleine uitgaven omvatten, moeten de forfaitaire vergoedingen worden verminderd met:
- 15 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding voor het ontbijt
- 35 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding voor het middagmaal
- 45 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding voor het avondmaal
- 5 % van de dagelijkse forfaitaire dagvergoeding voor de kleine uitgaven

Als er door de werkgever maaltijdcheques worden toegekend om maaltijdkosten tijdens buitenlandse verblijven te vergoeden, dan dient de tussenkomst van jouw  werkgever afgehouden  te worden van het bedrag van de forfaitaire vergoeding.

Worden deze vergoedingen beschouwd als kosten eigen aan de werkgever?

Zowel de belastingadministratie als de RSZ beschouwen deze forfaitaire dagvergoedingen als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Dit betekent dat ze voor de werkgever aftrekbaar zijn en dat ze voor jou  niet belastbaar zijn en niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen.
Voor de RSZ-vrijstelling moet het beroepsmatige karakter van de reis worden aangetoond, evenals de datum, plaats, reden van het bezoek, enz.

Share/Bookmark