BBTK > Mijn Rechten > Dienstreizen

10-7-2018 14:51 Afdrukken

Dienstreizen

Een werkgever die zijn werknemers occasioneel een opdracht in het buitenland geeft, kan hen daarvoor een vergoeding toekennen. Een werkgever die zijn werknemers occasioneel een opdracht in het buitenland geeft, kan hen daarvoor een vergoeding toekennen. Sinds 1 januari 2014 werden de bedragen die per land worden toegekend voor buitenlandse dienstreizen lichtjes aangepast. Voor dienstreizen in België werd ook het onderscheid tussen arbeiders, bedienden en kaderleden voor wat betreft het bedrag van de vergoedingen afgeschaft.

 

Buitenlandse dienstreizen


Voor welke werknemers?

Het gaat om de werknemers voor wie verplaatsingen van/naar het buitenland geen deel uitmaken van hun dagelijkse normale activiteit.


Welke bedragen worden toegekend?

De belastingadministratie aanvaardt een bedrag van € 37,18 per dag als forfaitaire onkostenvergoeding voor buitenlandse dienstreizen, en dit ongeacht de bestemming. Die vergoeding kan dus worden toegekend zonder bewijsstukken.
Een hogere forfaitaire vergoeding is toegestaan indien ze gerechtvaardigd wordt door de omstandigheden, eigen aan het land waar de opdracht wordt uitgevoerd. Daarvoor wordt uitdrukkelijk verwezen naar de landenlijst die de overheid voor haar ambtenaren hanteert.
In tegenstelling tot het niet-geïndexeerde bedrag van € 37,18 worden de bedragen uit de landenlijst ieder jaar aangepast.

Share/Bookmark