BBTK > Mijn Rechten > Eindejaarspremie

30-11-2017 0:38 Afdrukken

Eindejaarspremie

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

De eindejaarspremie maakt deel uit van de verschillende voordelen waar je krachtens een door je vakbondsvertegenwoordigers onderhandelde collectieve arbeidsovereenkomst (cao) recht op hebt. Aangezien ze beschouwd wordt als loon, moeten op deze premie RSZ-bijdragen (door je werkgever en door jezelf) en bedrijfsvoorheffing worden betaald. Omdat een eindejaarspremie niet wettelijk verplicht is, moeten de toekenningsvoorwaarden, de berekeningswijze en de uitbetalingsdatum dus voorzien worden in de cao die voor jouw paritair comité of jouw bedrijf gesloten wordt. Hieronder vind je de regels die voor jou van toepassing zijn.

 

Wanneer ontvang ik mijn eindejaarspremie?

Het hangt af van de sector en het paritair comité waarin je werkt of je premie vroeg of laat gestort wordt. In het algemeen wordt je eindejaarspremie ten laatste op 31 december van het lopende jaar uitbetaald. Kijk voor jouw sector even de ‘Je Rechten’-brochures na, of ga kijken wat is van toepassing in jouw sector.

 

Hoeveel zal mijn eindejaarspremie bedragen?

De specifieke voorwaarden die het bedrag van jullie eindejaarspremie bepalen hangen ook af van de sector of het paritair comité waarin je werkt. Als algemene regel geldt dat het bedrag van je eindejaarspremie berekend wordt aan de hand van je arbeidsprestaties van de 12 laatste maanden. Als je dus voltijds gewerkt hebt tijdens het jaar, zal het bedrag van je premie gelijkaardig zijn aan een maand salaris. Kijk voor jouw sector even de ‘Je Rechten’-brochures na, of ga kijken wat is van toepassing in jouw sector.