BBTK > Mijn Rechten > HIV@Work-2

4-4-2018 16:09 Afdrukken

HIV @ Work (-2)

Mag ik mijn gezondheidstoestand verbergen of hierover liegen tegen mijn werkgever?

Volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en cao nr. 38 behoren de gegevens met betrekking tot de gezondheid van de werknemers tot hun persoonlijke levenssfeer en mogen ze slechts door de arbeidsgeneesheer worden verzameld in het belang van de werknemer en met zijn toestemming.

De werkgever mag geen vragen stellen over de gezondheid van de werknemer. Ook mag de werknemer zwijgen of zijn gezondheidsproblemen verbergen als die geen verband houden met de vacante functie. De Belgische werkgever die cao 38 of de wet van 8 december 1992 overtreedt stelt zich bloot aan strafrechtelijke sancties.

Maar het kan toch nuttig zijn om je werkgever, de arbeidsgeneesheer of zelfs je collega’s in te lichten over je situatie. Zoals voor elke chronische ziekte, heeft dit het voordeel dat je bv. makkelijker een afwezigheid kan verklaren of je medicatie kan nemen. Ook de arbeidsgeneesheer inlichten heeft voordelen. Een arts is gebonden aan het beroepsgeheim en kan je ondersteuning bieden. Die kan je ook advies geven over eventuele werkaanpassingen en je gezondheidstoestand in het kader van je werk opvolgen. 

Je werkgever heeft nooit inzage in de medische gegevens. Alleen jij kan beslissen om je gezondheidstoestand bekend te maken aan werkgever of collega’s.

Ik zou graag de arbeidsgeneesheer inlichten. Hoe pak ik dit best aan?

Je bereidt het gesprek met de arbeidsgeneesheer best voor. Benadruk van in het begin de vertrouwelijkheid van het gesprek. Neem alle nuttige informatie mee die aangeeft hoe goed je gezondheid is. Het is zeker ook nuttig om de arbeidsgeneesheer in contact te brengen met je behandelende arts bij onvoldoende kennis over hiv en behandeling.

Ik werk in de gezondheidszorg: heeft dit gevolgen voor mij?

Neen, ook in de gezondheidszorg geef je, in een normale werksituatie, geen hiv door en mag je hier niet om gediscrimineerd worden. De standaardvoorzorgsmaatregelen zijn ruim voldoende. Dit zijn basisadviezen die de overdracht van ziektekiemen uit bloed of lichaamsvochten voorkomen. Deze moeten bij elke handeling of ingreep genomen worden ongeacht de gezondheidstoestand van de werknemer en bieden sowieso al voldoende bescherming tegen overdraagbare ziektes. Extra maatregelen zijn dus niet nodig. Je mag alle taken uitvoeren die je normaal gezien zou uitvoeren. 

Wat eisen de vakbonden voor zieke personen?

Naast het feit dat ze kunnen nagaan of de bovenstaande wettelijke maatregelen worden nageleefd, kunnen de vakbondsvertegenwoordigers ook:

• Aan de werkgever een aangepast uurrooster vragen zodat zieke of herstellende werknemers zich naar de medische consultaties kunnen begeven;
• Frequentere pauzes of beperktere verplaatsingen vragen om de vermoeidheid die dit veroorzaakt te verminderen;
• Er is eveneens specifieke hulp voorzien voor de aanpassing van de werkposten. Stap gerust naar je preventieadviseur.

 

Nog meer info vind je via sensoa.be

 

Share/Bookmark