BBTK > Mijn Rechten > Betaald educatief verlof

7-9-2017 11:19 Afdrukken

Betaald educatief verlof

Afwezig zijn van het werk om een cursus te volgen, met behoud van loon? Dit is mogelijk in het kader van het educatief verlof. Sinds 1 juli 2014 werd de bevoegdheid voor het betaald educatief verlof overgeheveld naar de gewesten.

 

 

 

Wat is betaald educatief verlof (BEV)?

BEV is verlof op het werk voor een beperkt aantal uren. Dat aantal stemt overeen met het aantal uren van een erkende opleiding of vorming. De cursus mag ook buiten de werktijd vallen. Voor deze uren ontvang je wel een (geplafonneerd) loon. BEV is een recht voor alle werknemers uit de privé-sector met een arbeidsovereenkomst. Ook voor sommige deeltijds werkenden.


Wat is geregionaliseerd?

De gewesten zijn voortaan bevoegd voor wat betreft de opleidingstypes, het aantal uren per opleidingstype en het bedrag van de terugbetaling. Deze aspecten zouden in de toekomst dus kunnen verschillen tussen de gewesten. De regels met betrekking tot het individuele arbeidsrecht (bv. recht op afwezigheid op het werk, bescherming tegen ontslag, ...) blijven echter federaal.

Share/Bookmark