BBTK > Mijn Rechten > Betaald educatief verlof - 2

3-10-2017 17:20 Afdrukken

Betaald educatief verlof (2) 

 

Mag ik op educatief verlof wanneer ik wil?

Het betaald educatief verlof is een recht voor de werknemer: de werkgever kan bijgevolg niet weigeren, maar de planning van het verlof moet in overleg met de werkgever gebeuren.

Het betaald educatief verlof wordt op het vlak van de onderneming gepland in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers.

Als er vakbonden in je bedrijf aanwezig zijn, zal het met hen zijn dat de nodige afspraken worden gemaakt. De werkgever kan het opnemen van BEV namelijk weigeren als te veel werknemers op hetzelfde ogenblik van dit recht gebruik willen maken. Het kan dus zeker geen kwaad je op voorhand te informeren hoe de situatie in jouw bedrijf ervoor staat.

 

Moet ik mijn verlof spreiden?

Het verlof moet opgenomen worden tussen de datum van de aanvang van de opleiding, of de eerste effectieve aanwezigheid bij laattijdige inschrijving, en de datum van het laatste examen van de eerste zittijd. In geval van een tweede zittijd wordt de periode verlengd tot het einde van deze zittijd op voorwaarde dat de werknemer effectief deelneemt aan de examens.

 

Wordt het educatief verlof betaald?

Ja. Je ontvangt je normale loon op het gewone tijdstip, eventueel begrensd tot € 2.815 euro bruto per maand : je werkgever kan inderdaad het bedrag van je loon voor de uren educatief verlof  beperken tot een begrensd bedrag (€ 2.871,30 bruto per maand voor het schooljaar 2017-2018).

Share/Bookmark