BBTK > Mijn Rechten > Betaald educatief verlof - 3

3-10-2017 17:20 Afdrukken

Betaald educatief verlof (-3)

  

Ik werk deeltijds. Heb ik ook recht op educatief verlof?

Sommige deeltijdse werknemers kunnen ook educatief verlof opnemen. De duur van het betaald educatief verlof wordt berekend naargelang van de wekelijkse arbeidsduur. En bij het vaststellen van de loongrens die van toepassing is op de deeltijdse werknemers, moet de grens die van toepassing is op de voltijdse werknemer naar verhouding worden toegepast (€ 2.817,30 per maand voor het schooljaar 2017-2018).

 

Wat moet ik concreet doen voor mijn aanvraag?

Om recht te hebben op educatief verlof moet je:

• binnen de 30 dagen na het begin van de opleiding een inschrijvingsbewijs aan je werkgever overhandigen. Voor een cursus die het normale schooljaar volgt, moet je het bewijs afgeven vóór 31 oktober;

• een driemaandelijks getuigschrift van regelmatige aanwezigheid bezitten. Dit wordt verstrekt door de opleidingsinstelling.

Je moet de lessen overigens nauwgezet en stipt volgen. Je mag niet meer dan 10% van de lessen onregelmatige afwezig (niet gerechtvaardigd door erkende motieven zoals ziekte, beroepsredenen, uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter, …) zijn.

 

Ben ik beschermd tegen ontslag?

De werkgever mag de werknemer niet ontslaan vanaf het ogenblik waarop hij zijn aanvraag om het betaald educatief verlof te genieten heeft ingediend. Die bescherming geldt tot op het einde van de opleiding, behalve om redenen die niets te maken hebben met het BEV. De werkgever dient dat dan te bewijzen.

Share/Bookmark