BBTK > Mijn Rechten > stelsel van werkloosheid met bedrijfstoslag - 2

15-7-2015 12:45 Afdrukken

Wat verandert er aan het brugpensioen? (- 2)

 

Het SWT voor zware beroepen (ploegenarbeid en onderbroken uren), 20 jaar nachtarbeid

vereist voortaan een loopbaan van 33 jaar en een minimumleeftijd van 58 jaar. Die leeftijd stijgt naar 60 jaar na advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Deze blijft echter op 58 jaar mits er een tweejaarlijkse kader-cao komt waarop de sectoren kunnen intekenen. Wie vóór 1/01/2015  in opzeg werd geplaatst en de leeftijd van 56 jaar bereikte en bovendien de vereiste loopbaanjaren bereikt op het einde van zijn of haar opzegtermijn (is 33 jaren) en dan ook 20 jaar nachtarbeid kan bewijzen, kan nog op SWT op 56 jaar.


Het SWT 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar:

de leeftijd werd opgetrokken naar 58 jaar. Deze kan verder worden opgetrokken tot 60 jaar in 2017 tenzij een NAR-cao én een sector-cao bepalen dat die leeftijd tóch op 58 jaar blijft. 
Wie vóór 01.01.2016 in opzeg wordt geplaatst en uiterlijk dan de leeftijd van 56 jaar bereikt en die bovendien de vereiste loopbaanjaren bereikt op het einde van zijn of haar opzegtermijn, kan nog op SWT op 56 jaar ook na 1/1/2015.


SWT in onderneming in herstructurering of in moeilijkheden:

Als je bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering is bestond de mogelijkheid om vroeger in SWT te stappen. De toegangsleeftijd zal voortaan geleidelijk opgetrokken worden: 55 jaar in 2015, om telkens per jaar een jaar te verhogen. In 2020 komt de leeftijd dus op 60 jaar te liggen. Onder voorwaarden kan de leeftijd tóch nog op 55 jaar behouden blijven. Daarvoor moet de NAR een cao afsluiten waarop de sectoren dan kunnen intekenen.

 

En wat zullen de gevolgen zijn voor de berekening van je pensioen?

Onder druk van de vakbonden zal heel de periode van brugpensioen worden meegeteld als je o.a. een zwaar beroep uitoefent, nachtwerk deed, in geval van medische problemen of nog voor degenen die een lange loopbaan van 40 jaar erop hebben zitten. Voor de andere stelsels (brugpensioen 58 jaar tot 2014 en Canada Dry) zal er een volledige gelijkstelling zijn vanaf 59 jaar.

Share/Bookmark