BBTK > Mijn Rechten > Stress op het werk

21-3-2014 12:30 Afdrukken

Stress op het werk


We horen almaar vaker praten over stress op het werk: steeds méér en sneller werken, overal en altijd bereikbaar zijn… De druk op de werkvloer kan soms groot worden en heel wat stressfactoren inhouden. Zo’n omstandigheden houden wel degelijk risico’s in voor de gezondheid van de werknemers. In het ergste geval kan het leiden tot een ‘burn-out’, een fenomeen dat steeds vaker de kop opsteekt. In 2012 lag het aantal patiënten dat langer dan een jaar afwezig was op het werk door een burnout op ongeveer 5750 mensen. Een stijging met 60 procent op vijf jaar tijd! Maar de echte cijfers kunnen best een pak hoger liggen, want het ontbreekt aan een goede registratie.


Wat zijn de oorzaken van stress op het werk?


Er bestaan tal van factoren die stress op de werkplaats kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld:

  • onaangepaste werkomgeving (teveel lawaai, slechte ergonomie, te hoge of te lage temperatuur, locatie, enz.)
  • werkpost (onvoldoende werkmateriaal en te weinig personeel, onduidelijke functiebeschrijving, eentonig werk, enz.)
  • arbeidsvoorwaarden (te weinig loon, onzeker contract, geen toekomstperspectieven, te hoge werklast, flexibiliteit, enz.)
  • relationele omstandigheden (moeilijke omgang met collega’s, geen contact met hiërarchische oversten, slechte werksfeer, enz.)
  • andere factoren (te zwaar woon-werkverkeer, problemen om privé- en beroepsleven te combineren, enz.)

 

Een combinatie van deze factoren kan de stress doen toenemen en/of afnemen. Daar waar stress soms als ‘positief’ kan worden ervaren, bestaan er ook situaties waarin de stress té hevig en langdurig wordt en zodoende leidt tot klachten bij de werknemer. Juist dat soort stress moet worden vermeden en ingeperkt.


Iedereen gaat op een andere manier met stress om. Sommigen kunnen in een stresssituatie niet het juiste antwoord bieden, wat ongunstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

Een mogelijke tip voor mensen die zich niet langer goed voelen op hun werk: spring eens binnen bij de ABVV-diensten van loopbaanbegeleiding. Gratis voor ABVV-leden!

Share/Bookmark