BBTK > Mijn Rechten > Stress - 2

30-9-2013 18:58 Afdrukken

Hoe kunnen we stress in de bedrijven bestrijden?


Een werknemer onder stress is een werknemer die minder goed presteert. De bedrijven hebben er dus alle belang bij om met een fenomeen als stress rekening te houden en de nodige maatregelen in te voeren om dit te bestrijden. Stress kan worden bestreden en voorkomen op drie niveaus: de werkomgeving, het management en het individu.


De wet schrijft voor dat de werkgever een risicoanalyse van de werksituatie moet uitvoeren, meer bepaald wat betreft:

  • de werkopdracht
  • de werkomstandigheden
  • de werkomgeving
  • de werkrelaties


Sociaal overleg speelt in dit verband een belangrijke rol, in het bijzonder op het vlak van de externe dienst voor preventie en bescherming, de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming. Die overlegorganen hebben het recht om informatie op te vragen en advies te geven over de verschillende fasen van het beleid inzake risicopreventie binnen het bedrijf.


Stress: het is dus belangrijk erover te spreken binnen je bedrijf. Ook met je vakbondsafgevaardigden, want enkel zo kunnen ze de directies attent maken op de problemen en naar oplossingen zoeken.

Share/Bookmark