BBTK > Mijn Rechten > Syndicale actie

3-10-2017 14:32 Afdrukken

Syndicale actie: je rechten

 
Elke werknemer heeft het democratisch recht om deel te nemen aan een vakbondsbetoging en zo zijn stakingsrecht uit te oefenen. Vakbondsbetogingen vallen meestal onder een stakingsaanzegging. Deze geeft je als staker recht op een stakersvergoeding. Misschien stel je je enkele vragen over je recht om te staken. Mogelijk is het zelfs je eerste keer? Lees hierna wat je het beste in gedachten houdt.

 

Mag ik staken?

Ja. Het stakingsrecht is een basisrecht erkend door het sociaal Europees charter van de Raad van Europa dat van toepassing is in België. Staken is dus geen misdrijf.

Kan de directie mij ontslaan indien ik staak?

Neen. De staking zelf leidt niet tot de verbreking van het arbeidscontract. De werkgever mag dus het arbeidscontract niet opzeggen ten gevolge van de deelname aan een staking. Het arbeidscontract wordt gewoon tijdelijk opgeschorst tijdens de staking.

Heb ik recht op een vergoeding voor de stakingsdag?

Ja, als lid van de BBTK heb je recht op een stakingsvergoeding die je loonverlies gedeeltelijk compenseert. De voorwaarde is wel dat de staking erkend wordt. Contacteer dus je BBTK-afgevaardigde. Hij/zij zal je een stakerskaart laten invullen die onder meer je persoonlijke en je betalingsgegevens bevat.

Mag mijn werkgever een beroep doen op uitzendkrachten om de stakers te vervangen?

Neen! Een uitzendkantoor mag geen uitzendkrachten tewerkstellen of aan het werk houden bij een gebruiker in geval van staking. Blijft een uitzendkracht toch aan de slag tijdens een staking, dan wordt geacht dat er een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is afgesloten tussen de uitzendkracht en het bedrijf.

Mijn werkgever deelt me mee dat ik word opgevorderd. Kan dit?

Ja. In bepaalde sectoren is voorzien dat het stakingsrecht niet kan worden uitgeoefend wanneer dit de werking van het bedrijf en/of de voorziening van goederen en diensten aan de gemeenschap in het gevaar brengt. Sommige sectorovereenkomsten bepalen dat er steeds, zelfs in het geval van een staking, een bepaald aantal werknemers moet blijven werken (bv. ziekenhuizen, bakkerijen, laboratoria waar serums en vaccins worden vervaardigd, brandstofdistributie enz.). Je afgevaardigde of gewestelijke BBTK-afdeling kan je meer informatie geven indien je twijfelt.

Share/Bookmark