BBTK > Mijn Rechten > Telewerk - 2

19-9-2013 12:50 Afdrukken

Telewerk

 

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen telewerken?

Er moet voor elke telewerker een individuele schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt op het ogenblik waarop je begint te telewerken. Voor reeds lopende overeenkomsten is een schriftelijk bijvoegsel verplicht.


Dit document moet een aantal verplichte elementen bevatten:

 

  • De frequentie van het telewerk en eventueel de dagen waarop telewerk wordt verricht en eventueel de dagen en/of uren van aanwezigheid in de onderneming
  • De tijdstippen waarop de werknemer bereikbaar moet zijn en via welke middelen
  • De tijdstippen waarop de werknemer een beroep kan doen op technische ondersteuning
  • De voorwaarden voor de tenlasteneming door de werkgever van de kosten van het telewerk (kost van de verbindingen en gesprekken, kosten van de installatie van software, enz.)
  • De voorwaarden en nadere regels voor een terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever
  • De plaats(en) waar de telewerker gekozen heeft om zijn werk te verrichten


Als er geen schriftelijke overeenkomst is, heb je het recht om op de bedrijfslocatie van je werkgever te gaan werken of ernaar terug te keren.


Wat zijn mijn rechten als telewerker?

Je bent telewerker maar op de eerste plaats werknemer. Je hebt dus dezelfde rechten, ook de collectieve rechten, als elke andere werknemer in het bedrijf.


Wat is mijn arbeidsduur?

Je beheert zelf je arbeidstijd. Die flexibiliteit en autonomie zijn echter niet onbeperkt. Dit houdt bijvoorbeeld niet in dat je systematisch overuren moet presteren.


De arbeidsduur voor telewerkers is dezelfde als voor de collega’s die in de lokalen van het bedrijf werken.
De schriftelijke telewerkovereenkomst moet steeds een clausule bevatten waarin wordt aangegeven op welke manier en tijdens welke periodes je bereikbaar moet zijn.


Wie moet het nodige materiaal om te telewerken voorzien?

In principe moet je werkgever je de nodige middelen verschaffen om je taak te kunnen vervullen. In dit geval moet hij eveneens het materiaal installeren , het laten onderhouden en zal eveneens instaan voor de kosten van de verbindingen en de gesprekken verbonden aan het telewerk.


Opgelet, het feit dat de werkgever gratis een pc of een internetverbinding voor privégebruik ter beschikking stelt, vormt een voordeel van allerlei aard dat onderworpen is aan sociale bijdragen en aan belastingen. Dit geldt ook voor tablet-pc’s.
Als je je eigen materiaal gebruikt, moet je werkgever instaan voor de installatiekosten van de software, de werkings- en onderhoudskosten alsook voor de kost van de afschrijvingen voor het telewerk.

Share/Bookmark