BBTK > Mijn Rechten > Telewerk - 3

19-9-2013 12:52 Afdrukken

Telewerk

 

Moet mijn werkgever me de bijhorende kosten van telewerk betalen?

Neen, de bijhorende kosten (verwarming, elektriciteit, kantoormateriaal, kost van de telefoongesprekken, enz.) worden niet gedekt door je werkgever tenzij dit uitdrukkelijk voorzien is in een individueel akkoord of via CAO.


Wat gebeurt er als ik een arbeidsongeval heb terwijl ik telewerk?

Als je een arbeidsongeval overkomt tijdens je telewerk, wordt dit ongeval geacht zich te hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, tot bewijs van het tegendeel:

  • Als het zich voordoet op de plaats(en) die je schriftelijk hebt vastgelegd als de plaat waarop je werk wordt uitgevoerd
  • Als het zich voordoet tijdens de periode van de dag die schriftelijk is vastgelegd als de periode waarbinnen het werk kan worden verricht. Bij gebrek aan een dergelijke vermelding in de schriftelijke overeenkomst zal het vermoeden worden toegepast tijdens de werkuren die je had moeten presteren indien je in de lokalen van de werkgever tewerkgesteld was.


Moeten de werknemersvertegenwoordigers geraadpleegd worden over de eventuele invoering van telewerk?

Alvorens telewerk in je bedrijf wordt ingevoerd, moet je werkgever je vertegenwoordigers inlichten en raadplegen over de sociale gevolgen van de invoering van het telewerk en meer bepaald over de gevolgen voor de tewerkstelling en de arbeidsorganisatie. Deze informatie en raadpleging vinden plaats in het kader van de ondernemingsraad (CAO nr. 9) of, als er geen is, via de syndicale afvaardiging.

Share/Bookmark