BBTK > Mijn Rechten > Telewerk

21-3-2014 12:31 Afdrukken

Telewerk


Mettertijd en dankzij de technologische evoluties is telewerk goed ingeburgerd geraakt. In België heeft de Nationale Arbeidsraad een CAO goedgekeurd die op z’n minst de juridische toestand van de telewerker verduidelijkt maar er echter niet alle aspecten van regelt.

Op het eerste zicht lijkt telewerk een verleidelijke manier om te werken, en dit om verschillende redenen: middel om werk en gezin beter te combineren, mobiliteitsproblemen op te lossen en tegelijk ook stress en vermoeidheid te vermijden, …
Maar opgelet, telewerk heeft niet alleen voordelen. Hierna bekijken we die regelgeving eens van nabij.


Telewerk : waarover gaat het precies?

Telewerk wordt omschreven als “een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarinin het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.


Als je een mobiele werknemer bent, d.w.z. een werknemer die wegens de aard van zijn werk geen vaste arbeidsplek heeft (handelsvertegenwoordigers, handelsafgevaardigden, …), word je niet als telewerker beschouwd. Dit geldt ook als je in een satellietkantoor van je werkgever werkt, d.i. een gedecentraliseerd lokaal of een lokaal dat door je werkgever ter beschikking wordt gesteld.


Is telewerk een recht?

Neen, telewerk is geen recht. Het wordt uitgevoerd op vrijwillige basis. Jje werkgever heeft het recht  je telewerkaanvraag te weigeren. Omgekeerd mag je werkgever je niet verplichten om te telewerken als je daar niet mee akkoord gaat.
Als je weigert om te telewerken, mag dit op zich geen geldige reden vormen voor de verbreking van je arbeidsovereenkomst.


Als telewerk geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke functiebeschrijving is de beslissing om te telewerken omkeerbaar, d.w.z. dat jij of je werkgever op elk moment kunnen beslissen om er een einde aan te stellen.

Share/Bookmark