BBTK > Mijn Rechten > Zondagwerk

23-2-2018 10:22 Afdrukken

Zondagwerk


In 1905 werd in het Belgisch parlement de wet op de zondagsrust gestemd. Nu zijn we honderd jaar verder en wat blijft er nog overeind van deze wet? Via wetswijzigingen werden steeds meer uitzonderingen toegestaan, zodat de zondagsrust steeds meer bedreigd wordt.
 

Kan mijn werkgever mij verplichten om op zondag te werken?

In principe mag je werkgever je niet vragen om op zondag te werken. Er werden echter tal van uitzonderingen toegestaan, en dit in verscheidene sectoren (Handel, Social Profit, Informatie & Communicatie, enz.).

Om te weten wanneer je moet werken, heb je het arbeidsreglement van je onderneming nodig. Hierin staan de uren van tewerkstelling opgegeven. Indien je werkgever het personeel op zondag wil tewerkstellen, is hij verplicht om deze wijziging van de uurroosters (en dus wijziging van het arbeidsreglement) mee te delen aan het personeel. Op dat moment kun jij als werknemer reageren. Je werkgever kan enkel het arbeidsreglement (en dus ook de uurroosters) wijzigen als er geen bezwaren werden ingediend door de werknemers. Indien jouw werkgever de uurroosters wil wijzigen, aarzel dan niet om contact op te nemen met je syndicale afvaardiging, je bestendige of de juridische dienst van de BBTK. In sommige sectoren en ondernemingen bestaan er collectieve arbeidsovereenkomsten die concreet bepalen op welke manier het personeel op zondag kan worden tewerkgesteld.

Share/Bookmark