BBTK > Mijn Rechten > Zondagwerk - 2

11-10-2017 12:00 Afdrukken

Zondagwerk (-2) 

Krijg ik een loontoeslag voor zondagswerk?

Bepaalde sector- of bedrijfscao’s voorzien regelmatig hogere loontoeslagen voor zondagswerk. Informeer je bij je BBTK-afgevaardigde of gewestelijke BBTK-afdeling.

Heb ik recht op een dag inhaalrust na het werken op zondag?

Binnen de 6 dagen die volgen op het zondagswerk moet je inhaalrust toegekend krijgen. Zondagswerk dat minder dan 4 uur in beslag nam, geeft automatisch recht op een halve dag inhaalrust. Meer dan 4 uur geeft recht op een volledige dag inhaalrust. De inhaalrust geeft geen recht op loon.

Ik werk in ploeg en moet dikwijls op zondag aan de slag. Mag dit?

Als je in een continu ploegenstelsel werkt, mag je op zondag werken. Er is wel een voorwaarde: je moet eenmaal per week het werk onderbreken gedurende 24 opeenvolgende uren, waarvan minstens 18 met een zondag moeten samenvallen.