BBTK

26-4-2019 13:04 Afdrukken

1 mei: samen strijden voor onze rechten

Elk jaar op 1 mei vieren we de Dag van de Arbeid. 1 mei is voor iedereen een feestdag, voor onze militanten een strijddag maar ook het ideale moment om stil te staan bij onze sociale verworvenheden. Die zijn er niet zomaar gekomen maar waren (en zijn) het resultaat van onderhandeling en strijd. Internationale studies tonen dan ook aan dat waar vakbonden sterk staan de ongelijkheid minder groot is. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ook onze eisen op 1 mei in de verf worden gezet. Denken wij hier onder andere aan de noodzakelijke verbetering van de koopkracht met onze eis voor een substantieel optrekken van het minimumloon. Ook dat is de inzet van 1 mei!

Sociale rechten onder vuur

Laten we duidelijk zijn: de laatste jaren heeft het asociale beleid van de regering-Michel heel wat schade aangericht. We kregen te maken met een indexsprong, een verhoging van de pensioenleeftijd, de afbraak van eindeloopbaanregelingen, meer flexibiliteit, de jacht op werklozen en zieken en ook onze sociale zekerheid werd meermaals aangevallen. De BBTK heeft zich daar non-stop tegen verzet en zal dit altijd blijven doen.

De vrijwaring en verbetering van de sociale zekerheid wordt de politieke inzet van de komende jaren. Dit jaar viert deze haar 75ste verjaardag. Het is een van de fundamenten van onze maatschappij, onze kathedraal. Het is een solidair systeem waar iedereen op kan rekenen en een verzekering die de negatieve weerslag van sociale risico’s opvangt. Je verliest je job? De sociale zekerheid zorgt voor een vervangingsinkomen. Je hebt bepaalde kosten? De sociale zekerheid biedt een aanvulling op je inkomen. Ook onze pensioenen en de (gedeeltelijke) terugbetaling van medische kosten zijn er dankzij de sociale zekerheid. Het is duidelijk dat onze sociale zekerheid werkt en zorgt voor een meer gelijke samenleving. De vakbonden, samen met de voorlopers van de huidige socialistische partijen, hebben de sociale zekerheid gemaakt. Zij die de sociale zekerheid gemaakt hebben, zijn het best geplaatst om die te beschermen en te verbeteren!

 

 

Geef een sterk signaal op 26 mei

Deze meimaand is belangrijk. Na de Dag van de Arbeid krijgen we later ook de kans om onze federale, Europese en regionale parlementen te verkiezen. Dit is de kans om jouw stem te laten horen. Wij geven alvast een duidelijke boodschap mee in onze verkiezingscampagne: denk in het stemhokje aan jouw sociale zekerheid! Een nieuwe rechts-liberale regering zal onze rechten alleen maar verder uithollen en onze sociale zekerheid onderuit halen. Een ander beleid is mogelijk!
Wij wensen iedereen ondertussen een prettig 1 meifeest. Geniet van de vele evenementen en optochten die overal plaatsvinden. En sta ook eens stil bij onze sociale verworvenheden, het belang van een écht sociaal beleid en hoe we onze rechten nog verder kunnen versterken.

Zij die uw sociale zekerheid hebben gemaakt, zullen haar het beste beschermen en verbeteren!

Share/Bookmark