BBTK

9-7-2019 13:22 Afdrukken

BBTK geeft de hartslag van jouw toekomst aan!

Op 24 juni kwam het Federaal Comité van de BBTK samen. Op de agenda: de politiek-syndicale situatie na de verkiezingen van 26 mei en het 19de statutair congres van de BBTK in november.

 

Resoluut "neen" zeggen tegen extreemrechts

Onze voorzitter, Erwin De Deyn, opende met een analyse van de politieke situatie.

Als wij de resultaten analyseren, stellen eerst en vooral vast dat alle partijen van de uittredende regering Michel afgestraft zijn voor hun antisociale politiek waarvan de vele werknemers en uitkeringsgerechtigden van dit land slachtoffer werden. Dat is het goede nieuws. Maar er is natuurlijk ook het slechte nieuws waarvan de gevolgen nu goed moeten geanalyseerd worden in het kader van onze syndicale strategie de komende jaren. Een grote groep kiezers hebben hun ontevredenheid uitgedrukt door niet, ongeldig of blanco te stemmen. Het gaat om 1.25 miljoen (!) Belgen. Geen keuze maken is natuurlijk ook een keuze maken.

Voorts zijn er de regionale verschillen. Drie thema’s speelden een sleutelrol in deze verkiezingen: klimaat, migratie en het sociale. Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn niet op eenzelfde manier omgegaan met deze thema’s waardoor regeringsvorming in de regio’s en op federaal vlak er niet gemakkelijker op wordt. Ook het succes van (extreem)rechts in Vlaanderen kunnen we niet negeren. Deze evolutie is ook in Wallonië een realiteit, zelfs als dit geen verkozenen opleverde.

Wij kunnen niet om de winst van het Vlaams Belang heen en dit vergt een kordate reactie. De manier waarop bepaalde politiek partijen nu omgaan met Vlaams Belang, toont dat het cordon sanitair niet meer dezelfde betekenis heeft als bij de geboorte in 1989. Ongeacht of het Vlaams Belang zal deelnemen aan een regering, hebben ze ondertussen mee aan de onderhandelingstafel gezeten. Iets wat een aantal jaren geleden nog ondenkbaar was.

Onder andere daarom besloot het Federaal Comité een motie aan te nemen tegen extreemrechts. Deze werd onder luid applaus goedgekeurd. De BBTK blijft strijden voor een maatschappij gebaseerd op solidariteit tussen actieven en niet-actieven, Belgen en burgers met een migratieachtergrond, rechtvaardigheid, gelijkheid en politieke, economische en sociale democratie.

 

Congres 2019: de hartslag van de toekomst

In november van dit jaar vindt bovendien het 19de statutair congres van de BBTK plaats. Het zal een belangrijk congres worden, een congres van verandering. Het congres zal namelijk een nieuwe Voorzitter, Myriam Delmée, en Ondervoorzitter, Jan-Piet Bauwens, verkiezen.

Op dit Federaal Comité werden ook de baseline, de agenda en de ontwerpresoluties voor het congres voorgesteld. Onze congresbaseline “De hartslag van de toekomst” weerspiegelt onze aanwezigheid als vakorganisatie op élk moment van het leven.

Op die manier hebben we ook de ontwerpresoluties opgevat. Deze zijn didactisch, kort en opgedeeld in de vorm van een levenslijn van de geboorte tot aan het pensioen. We staan aan jullie zijde en strijden mee voor een solidaire, eerlijke en duurzame samenleving.

Deze ontwerpresoluties zullen deze zomer besproken worden in onze afdelingen. Wij wensen iedereen alvast veel lees- en debatgenot.

 

Share/Bookmark