BBTK

5-3-2019 19:56 Afdrukken

BBTK consulteert over ontwerp-IPA 2019-2020

Op 25/2 bereikten vakbonden en werkgevers een ontwerp van interprofessioneel akkoord in de zogenaamde groep van 10.

 

Overzicht inhoud:

  • 1,1% loonmarge voor onderhandelingen in sectoren en bedrijven
  • Verhoging minimumloon met 1,1% en verdere discussie dit jaar over extra verhoging
  • SWT op 59 jaar tot midden 2021 voor lange loopbanen, ploegenarbeid/nachtarbeid en zware beroepen
  • SWT op 58 jaar in 2019, 59 jaar in 2020 in bedrijven in moeilijkheden/herstructureringen
  • Landingsbanen: 1/5 vanaf 55 jaar, 1/2 vanaf 57 jaar in 2019 én 2020
  • Verhoging sociale uitkeringen met meeste aandacht voor de minima
  • Kleine verhoging van vrijwillige overuren
  • Verhoging terugbetaling openbaar vervoer


Het is nu aan onze leden en militanten om dit resultaat te beoordelen.

Op 25/3 zullen wij, na discussie in de afdelingen, een definitief standpunt innemen. Het is duidelijk dat het resultaat er gekomen is dankzij de staking van 13/2 en dus dank zij de inzet van onze leden en militanten. En dat het meer had mogen zijn, beseffen wij ook. Maar een akkoord onderhandel je nu eenmaal met de werkgevers. Belangrijk is ook dat zonder IPA vele werknemers in de kou zullen blijven staan of het met minder zullen moeten stellen op vlak van lonen en eindeloopbaan mogelijkheden.

Het woord is nu echter aan onze leden en militanten.

Share/Bookmark