BBTK

19-1-2013 16:27 Afdrukken

8 naakte ontslagen bij Rode Kruis Vlaanderen !


Op een bijzondere ondernemingsraad op donderdagmiddag 17 januari kondigde de directie van Rode Kruis Vlaanderen (Bloed en HD) het ontslag aan van 8 medewerkers op de hoofdzetel in Mechelen. Deze afdankingen zouden dezelfde dag nog plaatsvinden.


Als reden voor deze ontslagen wordt aangehaald dat de inkomsten via fondsenwerving en de subsidiëring voor o.a. de rampenparaatheid omwille van de economische crisis zullen dalen, daar waar voor 2013 in elk onderdeel van de organisatie een begroting in evenwicht nagestreefd wordt.

De vakbonden binnen Rode Kruis Vlaanderen zijn geschokt door deze plotse beslissing. Op voorgaande ondernemingsraden van zowel Dienst voor het Bloed als Humanitaire Diensten (de laatste zelfs eerder deze week!) was immers geen sprake van een te verwachten begrotingstekort.

Ook stellen wij ons als werknemersvertegenwoordigers ernstige vragen bij de hoogdringendheid waarmee deze afvloeiingen afgehandeld worden. Rode Kruis Vlaanderen is immers een financieel zeer gezonde organisatie. Ondanks gigantische financiële reserves valt er blijkbaar toch geen tijd te verliezen.


Sociaal overleg buiten spel

 

Tijd die nochtans nuttig zou kunnen gebruikt worden om via het sociaal overleg op zoek te gaan naar alternatieven (arbeidsherverdeling, vrijwillige vertrekregelingen, …) en naar een aanvaardbaar sociaal plan. De botte weigering van de directie om hierover te willen onderhandelen is stuitend.

Door deze aanpak wordt het sociaal overleg per definitie buiten spel gezet. En dat is voor ons in een sociale en humanitaire organisatie onaanvaardbaar. Een dergelijke manier van werken geeft ook weinig vertrouwen naar de toekomstige werkgelegenheid en werkzekerheid toe.

De vakbonden roepen de directie en de beleidsvrijwilligers van het Rode Kruis Vlaanderen op om zich ernstig te bezinnen over hun rol en verantwoordelijkheid als werkgever van meer dan 1300 personeelsleden. Personeelsleden die beter verdienen dan een beleid dat zich vooral richt op grootse prestigeprojecten, en dat denkt werknemers als wegwerpproducten te kunnen behandelen.

Share/Bookmark