BBTK

7-5-2019 16:06 Afdrukken

IPA

Op naar sectoronderhandelingen

Op 26 maart keurde het federaal comité van het ABVV het ontwerp-IPA af. Ondertussen zijn er heel wat evoluties: contacten met regering, nieuwe vergadering van groep van 10 (werkgevers en vakbonden), overleg in de nationale arbeidsraad. De situatie vandaag is dus niet meer dezelfde als die van verleden week.

 

1,1% maximale loonmarge uit het ontwerp-IPA is en blijft te mager gezien de evolutie van het inkomen uit kapitaal en vermogen. De regering heeft echter ondertussen beslist om de maximale loonmarge van 1,1% op te leggen via een koninklijk besluit. Wij willen en zullen er in de sectoren hoe dan ook het maximum uithalen. En wij zullen naar de volgende regering toe, de actuele loonnormwet blijven in vraag stellen en een fundamentele herziening eisen die vrije onderhandelingen mogelijk moeten maken.

• Een verhoging van het minimumloon met € 0,1 per 1/7/2019 is belachelijk. Tegen de maand juni komen er echter nieuwe onderhandelingen over een verdere substantiële verhoging van het minimumloon. In afwachting wordt de CAO over de 10 cent niet ondertekend. Wij zullen de campagne Fight for € 14 daarom ook verderzetten en intensifiëren. Wij weten allemaal dat dit een campagne van lange adem zal zijn maar samen zullen we de € 14 waarmaken.

BBTK schrijft zich daarom ook in in de door het ABVV voorziene acties rond koopkracht die ook het verder overleg over een belangrijker verhoging van het minimumloon dan met 10 cent, moeten ondersteunen.

• Over invulling van de welvaartsenveloppe voor het optrekken van de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheids- en ziekteuitkeringen) is een unaniem advies gegeven met de werkgevers. De regering zal dit nu uitvoeren via wetteksten of koninklijke besluiten.

• De collectieve arbeidsovereenkomsten over SWT en landingsbanen zijn ondertussen geparafeerd en worden komende weken formeel ondertekend.

Het gaat hier over volgende mogelijkheden die nu in de sectoren en bedrijven verder moeten onderhandeld worden: SWT op 59 jaar tot midden 2021 voor lange loopbanen, ploegenarbeid/nachtarbeid en zware beroepen. SWT op 58 jaar in 2019, 59 jaar in 2020 in bedrijven in moeilijkheden/herstructureringen. Landingsbanen: 1/5 vanaf 55 jaar, 1/2 vanaf 57 jaar in 2019 én 2020

• De verbetering van de terugbetaling van de verplaatsingskosten: ook deze CAO werd geparafeerd en wordt binnen afzienbare tijd ondertekend.

Het is nu aan ons om te gaan onderhandelen in de sectoren. Dat is onze kernactiviteit en de inzet van de volgende maanden. Wij hebben via een enquête onze leden gevraagd wat zij willen voor de komende twee jaren. De resultaten waren duidelijk: meer koopkracht via bruto-loonsverhogingen, meer aandacht voor welzijn en een betere, ecologische mobiliteit.
Ondertussen zullen wij actie blijven voeren rond koopkracht en verder optrekken van het minimumloon.

Wat ook duidelijk is voor iedereen is dat we op 26 mei de kans moeten grijpen om het tij te keren. De komende weken, moeten we alles op alles zetten om te verhinderen dat we opnieuw 4 jaar een rechtse, asociale regering krijgen die het gemunt heeft op de pensioenen, de werklozen en onze sociale zekerheid. De sociale agenda moet opnieuw een centraal politiek thema worden.

Daarom staat de sociale zekerheid centraal in onze campagne naar aanloop van de verkiezingen. De sociale zekerheid is een van de fundamenten van onze maatschappij. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Als vakbond stonden we mee aan haar de wieg en we zullen haar altijd blijven verdedigen. Wij geven daarom een duidelijke boodschap mee: zij die uw sociale zekerheid hebben gemaakt, zullen haar het beste beschermen en verbeteren.

 

Share/Bookmark