BBTK

15-2-2018 11:33 Afdrukken

Je voordelen

 

Je gewestelijke afdeling tot je dienst

Elke gewestelijke afdeling van de BBTK telt een aantal vakbondssecretarissen. Dankzij hen bent u vertegenwoordigd, ook al is er geen syndicale vertegenwoordiging in uw onderneming. Zij ondersteunen de BBTK-afgevaardigden in de ondernemingen en organiseren de "beroepscomités". Deze comités verenigen afgevaardigden uit dezelfde sector. Wat doet een beroepscomité?

 

  • Het comité stelt eisen samen,
  • bereidt onderhandelingen voor
  • en plant acties op sectoraal vlak.

 

Daarnaast biedt elke gewestelijke afdeling een flink pak diensten aan. Zo staat de juridische dienst, bijvoorbeeld, klaar om je bij juridische problemen op het werk verder te helpen. Zij staan zelfs gratis met jou naar de arbeidsrechtbank indien nodig (en volgens voorwaarden in afdeling). De werkloosheidsdienst helpt je de weg te vinden in de ingewikkelde reglementeringen en zorgt voor een snelle uitbetaling van uw werkloosheidsuitkeringen.

Voor meer informatie over onze verschillende diensten kan je ons altijd contacteren.

Als lid van het ABVV ontvangt u het tweewekelijks magazine van het ABVV: "De Nieuwe Werker". Daarin vind je sociale en economische informatie en uiteraard ook syndicale analyses en standpunten.

Een extra voordeel is een korting bij Power4You (gas en/of elektriciteit) met de code "P4U101".

 

Een vertegenwoordiging tegenover werkgevers en regering

Heel wat problemen overstijgen de context van de onderneming zodat de oplossing op een ander niveau moet worden gezocht. Het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers heeft tot doel een algemeen kader uit te werken voor de sector of zelfs voor alle werknemers in ons land.

Deze onderhandelingen resulteren in het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld over arbeidsduur, lonen...

Hoe meer leden, hoe krachtiger onze eis bij onderhandelingen. Maar economische en sociale problemen houden niet op aan de grens. We leven in een tijdperk van grote multinationale ondernemingen. Het uitstippelen van een gemeenschappelijke syndicale aanpak op Europees en internationaal vlak is een van onze grootste uitdagingen voor de toekomst.

 

BBTK-afgevaardigden in uw onderneming

Als uw onderneming een bepaald aantal werknemers telt, hebt u recht op een vertegenwoordiging door syndicale afgevaardigden. De BBTK-afgevaardigde in uw bedrijf helpt u bij alle mogelijke problemen: arbeidsovereenkomst, vervoer, loon, arbeidsreglement, opzegging, jaarlijkse vakantie, pensioen, educatief verlof, enz. Zij zijn er om naar u te luisteren, u te informeren en te verdedigen.

In ondernemingen met meer dan 50 werknemers bestaat er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (ex-comité voor veiligheid en hygiëne). Vanaf 100 werknemers is er ook een Ondernemingsraad. In elk van deze overlegorganen zetelen een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemer.