BBTK

16-6-2011 17:14 Afdrukken

Verzekeringen (PC 306)

Provocatie of gebrek aan respect voor de werknemers?

Waar staan we met de sectoronderhandelingen …?

 

Terwijl er in een heel aantal sectoren reeds akkoorden werden gesloten, moeten we vaststellen dat we in de verzekeringssector maar met een slakkengangetje richting eindmeet schuiven.

 

Op de laatste vergadering gaven de werkgevers wel reeds een antwoord op een aantal punten uit onze eisenbundel. Jammer genoeg zijn dit negatieve antwoorden. Deze houding toont aan hoe weinig respect Assuralia heeft voor de werknemers van de sector. Volgens onze bazen zouden de bedrijven van de sector nog steeds lijden onder de crisis!! Het is dus onmogelijk om ook maar de minste fatsoenlijke inspanning te doen, onder meer wat koopkracht betreft.

Hoeveel keer zullen wij nog moeten opdraaien voor de crisis waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn?

Wat wij vragen is nochtans niet onredelijk. Het gaat heel vaak om niet meer dan verbeteringen van bestaande CAO’s die geen enkele of slechts een minimale verhoging van de kosten inhouden.

Als we nog vóór de zomer een akkoord willen bereiken moeten de werkgevers over een aantal belangrijke punten absoluut van houding veranderen.

Op het laatste paritair comité heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront nog eens duidelijk de prioriteiten verwoord. Als er minstens voor onderstaande 8 punten geen positieve antwoorden komen, zullen wij hieruit de nodige besluiten trekken !

 

1. De procedures i.v.m. werkzekerheid verlengen en verduidelijken

2. Een koopkrachtverhoging voor alle werknemers in de sector

3. Sectorale afspraken over de toekenning van een dertiende maand

4. Langer laten doorlopen van de barema’s

5. Verlenging van de CAO brugpensioen op 58 jaar en halftijds brugpensioen op 55 jaar

6. Een sectoraal kader voor telewerk

7. De jobstudenten verlonen volgens de sectorale barema’s

8. Enkele maatregelen ter verbetering van het sociaal overleg

 

Op 20 juni komt de sociale commissie van Assuralia, waarin in principe alle bedrijven vertegenwoordigd zijn, samen om haar onderhandelaars een mandaat te geven. Wij hopen dat de werkgevers op de volgende onderhandelingen zullen opdagen met concrete antwoorden op minstens deze 8 punten zodat wij een akkoord kunnen sluiten voor alle werknemers in de verzekeringssector.