BBTK

2-7-2019 11:48 Afdrukken

Sectorakkoord pc 220

Onze vastberadenheid heeft geloond

Op maandag 1 juli werd het sectorakkoord 2019-2020 voor de bedienden van de voedingsnijverheid (pc 220) ondertekend. De BBTK is tevreden met wat er op tafel ligt. De tekst voorziet immers in de uitvoering van verschillende belangrijke maatregelen die we al lang eisten. Uitstekend nieuws voor de 35.000 werknemers van de sector dus. 

De tekst van het ontwerpakkoord, die vorige week door een grote meerderheid van de BBTK-militanten werd goedgekeurd, is nu door alle sociale gesprekspartners ondertekend en zal dus uitgevoerd kunnen worden in de bedrijven van de sector van het pc 220.

Volgende maatregelen zijn voorzien:

  • Een verbetering van de koopkracht van de werknemers via 1,1% verhoging van de sectorale minimumlonen voor bedienden of 1,1% verhoging van de reële lonen op 01/01/2020 (te onderhandelen in de bedrijven) en de toekenning van een niet-recurrente premie van € 400 (betaalbaar in december 2019).
  • De verlenging en de versterking van de eindeloopbaanmaatregelen: de SWT-stelsels worden verlengd tot 30/06/2021 en de landingsbanen tot 31/12/2020.  De aanvullende vergoeding voor 1/2de tijdskrediet 55+ en 1/2de landingsbaan wordt geïndexeerd op € 97 vanaf 01/01/2020.
  • Een uitgebreid collectief recht op opleiding door de toekenning van een bijkomende dag vanaf 01/01/2020.
  • Een versterking van de rechten van uitzendkrachten (de barema’s en anciënniteitsdagen tijdens periodes van tewerkstelling als uitzendkracht worden gelijkgesteld).

 

Maar tijdens de onderhandelingen werd ook nog vooruitgang geboekt op andere belangrijke punten waar we al jaren vragende partij voor waren en die totnogtoe afgewezen werden door de werkgevers.  De BBTK is aan de onderhandelingstafel blijven aandringen op die elementen en onze vastberadenheid heeft duidelijk geloond!

Het akkoord voorziet immers:

  • Een verhoging van de verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer tot 80% en de toekenning van een fietsvergoeding (€ 0,24 per km) vanaf 01/01/2020.
  • Een echte aanpak en uitvoering van de maatregelen in het kader van werkbaar werk en een duidelijke, nauwkeurige opvolging hiervan met naleving van het sociaal overleg.
  • De toekenning van een extra eindeloopbaandag voor bedienden ouder dan 55 jaar. 
Share/Bookmark