BBTK

28-1-2019 10:30 Afdrukken

Je eisen voor 2019-2020 zijn ook de onze: het woord is aan jou!

Een nieuw jaar vol uitdagingen!

2019 is van start gegaan… En wij weten dat het een bijzonder intens jaar zal worden, zowel op politiek en sociaal vlak als qua vakbondswerk. De besprekingen binnen de Groep van 10 met het oog op een interprofessioneel akkoord zijn op dit ogenblik geblokkeerd  door de werkgevers. Zij willen niet dat er meer dan 0,8% brutoloonsverhoging kan onderhandeld worden voor de jaren 2019-2020, vragen nog veel meer flexibiliteit en doen geen enkele toegeving op het vlak van eindeloopbaan. Ook de regering is mee verantwoordelijk met een loonwet die geen rekening houdt met de realiteit: de hoge productiviteit van de Belgische werknemers, de loonsubsidies voor de bedrijven, de vermindering van de sociale bijdragen op de lonen, enz. En dat terwijl de winsten van de bedrijven en de uitkeringen aan de aandeelhouders de pan uitswingen.

Daarom dat het gemeenschappelijk vakbondsfront oproept om te staken op 13 februari. Wij blijven voorstander van een interprofessioneel akkoord dat voor alle werknemers en uitkeringstrekkers van het land een meerwaarde is. Met voldoende en reële loonsverhogingen en een verhoging van het minimumloon zodat ook de lage lonen extra koopkracht krijgen. Aan de werkgevers om aan te tonen dat ook zij hier waarde aan hechten en de werknemers en uitkeringstrekkers niet in de kou blijven staan. En aan de regering om haar “fake-loonwet” niet naar de letter te nemen want anders kan die best opgedoekt worden. In ieder geval zal vroeg of laat toch in de sectoren onderhandeld moeten worden over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten voor de jaren 2019-2020. Wij weten vandaag echter nog niet wanneer dit zal gebeuren en op welke basis. Een andere belangrijke datum dit jaar is 26 mei: op die dag vinden de federale, gewestelijke en Europese verkiezingen plaats. De afgelopen vier jaar moesten we de niet-aflatende aanvallen van de rechtse regering ondergaan. Nu hebben we eindelijk de mogelijkheid om het tij te keren. Wij hopen op een koersverandering met een ander, progressiever beleid dat streeft naar meer sociale gelijkheid en meer rechtvaardigheid!


Tot slot zal november ook een bijzondere maand zijn voor de BBTK die in die periode zijn 19de statutaire congres organiseert. Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van onze vakorganisatie die dit jaar haar 126-jarige bestaan viert.

 

2019-2020: jullie eisen zijn ook de onze

We komen even terug op het nieuwe jaar dat voor ons ligt en op wat de werknemers zichzelf kunnen toewensen. Meer koopkracht, een beter evenwicht tussen werk en privéleven, eindeloopbaanregelingen om het vanaf een bepaalde leeftijd wat rustiger aan te kunnen doen, gemakkelijke toegang tot beroepsopleidingen, kwaliteitsvolle jobs en werkzekerheid…  Deze punten waren voor ons altijd al van essentieel belang en wij zullen ze in de toekomst ook verder blijven verdedigen. Daarom blijven wij ijveren en ook actie voeren voor een volwaardig interprofessioneel akkoord dat echte vooruitgang mogelijk maakt.
Voor de sectoronderhandelingen die later zullen gevoerd worden willen wij  goed  kunnen inspelen op de verwachtingen van de werknemers. Daarom geven we jullie nu al  het woord! Wat zijn jullie prioriteiten qua koopkracht? En qua mobiliteit? Hoe moeten de mogelijke vormingen worden georganiseerd? Welke eindeloopbaanmaatregelen moeten volgens jullie koste wat het kost gevrijwaard worden? (…) Op al deze vragen zouden we graag jouw antwoord kennen.
Je kan je antwoord geven via deze link. Kies wat voor jou het belangrijkste is en onder welke vorm je hiervan wenst te genieten of dit wenst toe te passen. Wij zullen rekening houden met je feedback en je verwachtingen om de eisenbundels in de verschillende sectoren zo goed mogelijk voor te bereiden.

Share/Bookmark