BBTK

20-2-2019 13:52 Afdrukken

Je eisen voor 2019-2020 zijn ook de onze: het woord is aan jou!

 

Meer koopkracht, een beter evenwicht tussen werk en privéleven, eindeloopbaanregelingen om het vanaf een bepaalde leeftijd wat rustiger aan te kunnen doen, gemakkelijke toegang tot beroepsopleidingen, kwaliteitsvolle jobs en werkzekerheid…  Deze punten waren voor ons altijd al van essentieel belang en wij zullen ze in de toekomst ook verder blijven verdedigen. Daarom blijven wij ijveren en ook actie voeren voor een volwaardig interprofessioneel akkoord dat echte vooruitgang mogelijk maakt: een interprofessionneel akkoord met inhoud!

 

Voor de sectoronderhandelingen die later zullen gevoerd worden willen wij  goed  kunnen inspelen op de verwachtingen van de werknemers. Daarom geven we jullie nu al  het woord! Wat zijn jullie prioriteiten qua koopkracht? En qua mobiliteit? Hoe moeten de mogelijke vormingen worden georganiseerd? Welke eindeloopbaanmaatregelen moeten volgens jullie koste wat het kost gevrijwaard worden? (…) Op al deze vragen zouden we graag jouw antwoord kennen.
Je kan je antwoord geven via deze link. Kies wat voor jou het belangrijkste is en onder welke vorm je hiervan wenst te genieten of dit wenst toe te passen. Wij zullen rekening houden met je feedback en je verwachtingen om de eisenbundels in de verschillende sectoren zo goed mogelijk voor te bereiden.

Share/Bookmark