BBTK

23-1-2019 10:44 Afdrukken

Pilootproject om burn-out tegen te gaan van start in banksector

Op donderdag 17 januari werd het officiële startschot van het pilootproject tegen burn-out in de banksector gegeven. Vertegenwoordigers uit de banksector, artsen en minister van Volksgezondheid Maggie De Block namen het woord op de persconferentie georganiseerd door het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, Fedris. Burn-out is een groot maatschappelijk probleem maar de banksector blijkt hier bijzonder gevoelig aan te zijn. Werknemers die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, regelmatig afwezig zijn of minder dan 2 maanden thuiszitten, kunnen vanaf nu in een begeleidingstraject stappen.

Burn-out: hoog risico in de banksector

In 2017 waren 28.000 werknemers meer dan een jaar afwezig omdat ze met een burn-out kampten. Het is moeilijk om dit te vergelijken met oudere cijfers omdat het Riziv tot 2016 burn-outs niet als aparte categorie opnam in haar statistieken. Maar het is duidelijk dat burn-outs de laatste jaren schering en inslag zijn. Werknemers moeten steeds meer presteren, met minder collega’s. Smartphones hebben er voor gezorgd dat het normaal is om de klok rond bereikbaar te zijn. Het wordt moeilijker om te herstellen van stresserende periodes.

De banksector ontsnapt hier niet aan, integendeel. Cijfers van 2015 stellen dat één werknemer op 5 in de sector iedere dag opnieuw onder té grote druk zou staan. Dat is niet vreemd. Sinds 2010 verdwenen er maar liefst 16.466 banen. Een belangrijke oorzaak was de crisis van 2008 maar ook het internationale karakter, de economische globalisering, de technologische evoluties en nieuwe vormen van arbeidsorganisatie spelen hierin een belangrijke rol.

‘Duurzaam en leefbaar werk’ was in het laatste sectorakkoord dan ook een belangrijk punt. Vakbonden en werkgevers werkten samen een kader uit om hier tegen te vechten. Het resultaat is het pilootproject tegen burn-out. Werknemers in een vroeg stadium van burn-out zullen gratis begeleiding krijgen. Fedris neemt de uitvoering op zich. Daarnaast is het ook de bedoeling om kennis uit te wisselen zodat er preventieve actie kan genomen worden.

Hoe gaat het begeleidingstraject in zijn werk?

Werknemers die risico lopen een burn-out te krijgen of sinds kort afwezig zijn van het werk hiervoor, kunnen ervoor kiezen gratis begeleid te worden. De behandelend arts, de preventieadviseur-bedrijfsarts of de preventieadviseur psychosociale aspecten moet dan een aanvraag indienen bij Fedris. Wie in aanmerking komt krijgt een burn-outbegeleider toegewezen. Die zal vervolgens een traject op maat samenstellen. De begeleiding bestaat uit individuele sessies. Daarna kan elke kandidaat ervoor kiezen om contact op te nemen met zijn werkgever via de bedrijfsarts. Dit gesprek wordt samen met de burn-outbegeleider voorbereid en het zal mogelijk zijn je te laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde naar keuze. Blijkt na dit gesprek dat het onmogelijk zal zijn terug te keren, is er beroepsheroriëntatie mogelijk.

Share/Bookmark