BBTK

19-6-2019 17:58 Afdrukken

Teleportatie is nog niet mogelijk!

Lees onze nieuwe Squared Mobiliteit en ontdek de beste manier om op het werk te geraken. 

Vanaf 1 maart 2019 is het mobiliteitsbudget een feit. Het geeft werknemers met een bedrijfswagen de mogelijkheid te kiezen voor alternatieve en milieubewustere vervoersmiddelen om vlotter op het werk te geraken. Je kan er alles over lezen in onze nieuwe Squared Mobiliteit. We geven je hier alvast de basisprincipes mee.

Wat is het mobiliteitsbudget?

Dit is het bedrag dat je ter beschikking krijgt van je werkgever als je ervoor kiest af te zien van de bedrijfswagen waarover je beschikt of waarop je recht hebt. Op dit bedrag zijn specifieke regels van toepassing wat betreft arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. En deze variëren sterk in functie van de manier waarop je het mobiliteitsbudget wil besteden.

Wie heeft recht op een mobiliteitsbudget?

Niet iedereen komt in aanmerking. Ten eerste moet je werkgever het initiatief nemen om dit mogelijk te maken. Hij kan dit invoeren voor het hele bedrijf, een bepaalde afdeling of voor bepaalde categorieën werknemers. Het kan ook zijn dat er voorwaarden verbonden zijn aan het mobiliteitsbudget. Deze mogen uiteraard niet willekeurig zijn.

Wat zijn de verschillende mogelijkheden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • je krijgt een budget per maand. Dit is gebruikelijk bij leasingformules;
  • je krijgt een budget per jaar. Dit is gebruikelijk bij aangekochte wagens;
  • je kan kiezen uit bepaalde types bedrijfswagen waarvan de lijst door je werkgever werd samengesteld.

  

Wat krijg ik dan in de plaats van mijn wagen?

Binnen het mobiliteitsbudget zijn er drie pijlers.
1. je kiest een milieuvriendelijkere wagen;
2. je kiest voor duurzame vervoersmiddelen – en diensten zoals fietsen, openbaar vervoer, deelsystemen, carpooling … ;
3. je kiest voor cash.

Je kan zelfs kiezen voor een combinatie van de pijlers. Vanaf de eerste dag van de maand waarin je een mobiliteitsbudget krijgt, moet je werkgever niet meer tussenkomen in de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer. En dit ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

Wat bij deeltijds werken na de instap?

Het mobiliteitsbudget wordt vastgelegd op het moment dat je je bedrijfswagen inlevert. Alleen een functiewijziging heeft invloed op het budget. Als je beslist deeltijds te gaan werken, heeft dit dus geen invloed op het mobiliteitsbudget. Tenzij je door deeltijds te werken het recht op een bedrijfswagen zou verliezen. Als deeltijds werken leidt tot het betalen van een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen, kan de werkgever eveneens het mobiliteitsbudget verminderen.

Hoe kan ik het mobiliteitsbudget aanvragen?

Wil je gebruikmaken van het mobiliteitsbudget (onder voorwaarde dat dit in jouw bedrijf kan) dan moet je een schriftelijke aanvraag doen bij je werkgever. Dit kan per brief of per e-mail. Je werkgever kan beslissen niet op de aanvraag in te gaan. Hij kan dit doen op basis van geoorloofde criteria en moet dit schriftelijk meedelen.

Als je werkgever akkoord gaat bezorgt hij je op voorhand alle informatie rond de wijze waarop het mobiliteitsbudget wordt berekend en het bedrag. Je kan dan nog beslissen je aanvraag terug te trekken op basis van die informatie.

Wil je meer weten? Lees binnekort onze Squared Mobiliteit. Nog vragen? Contacteer dan je lokale afdeling.

Share/Bookmark