BBTK

7-5-2019 16:06 Afdrukken

Verkiezingen: De BBTK lanceert campagne “Sociale Zekerheid”

Zij die uw sociale zekerheid hebben gemaakt, zullen haar het beste beschermen en verbeteren

Op maandag 29 april lanceert de BBTK zijn campagne voor de verkiezingen van 26 mei. Met deze campagne wil de BBTK het belang van de federale sociale zekerheid in ons dagelijks leven aantonen en hoe belangrijk het is om deze te beschermen en nog te verbeteren. Onze sociale zekerheid is een essentiële pijler, onze kathedraal waar iedereen op elk moment van het leven op kan rekenen. Toch heeft de regering-Michel haar 4 jaar lang zonder ophouden uitgehold. Op 26 mei krijgen kiezers de kans om een andere keuze te maken en het tij te doen keren. Het vrijwaren en verbeteren van de federale sociale zekerheid wordt de politieke inzet van de komende jaren.

26 mei: denk aan de sociale zekerheid

Dit jaar vieren we de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid in België. Het is een van de fundamenten van onze maatschappij. Een solidair systeem waar iedereen op kan rekenen. Een intergenerationele verzekering tegen bepaalde sociale risico’s zoals ziekte of werkloosheid. Toch werd dit systeem de laatste jaren meermaals aangevallen en uitgehold. Zo kwam er bijvoorbeeld een bijdragevermindering voor de bedrijven en ook met het onbelast bijklussen of de flexi-jobs loopt de sociale zekerheid een heleboel inkomsten mis. Vergeten wij ook niet het optrekken van de pensioenleeftijd.  Het resultaat? Besparingen die de werknemers en uitkeringstrekkers raken.

Naarmate we de verkiezingen naderen, wil de BBTK de aandacht vestigen op het belang van deze solidaire verzekering met een informatie- en bewustmakingscampagne. Deze is gebaseerd op de baseline “Zij die uw sociale zekerheid hebben gemaakt, zullen haar het beste beschermen en verbeteren” interpelleren we het grote publiek om zich voldoende te informeren voor ze het stemhokje ingaan. We willen zo ook het  ‘sociale’  (terug) op  de  agenda  van  de  kiescampagne  plaatsen  en  de  kiezers  overtuigen progressief  te  stemmen. De vakbonden, samen met de voorlopers van de huidige socialistische partijen, hebben de sociale zekerheid gemaakt. De partijen die de federale sociale zekerheid willen beschermen en verbeteren, verdienen daarom de stem van de kiezers.

Overtuigd van het nut van de federale sociale zekerheid?

Dan kan jij meehelpen door deze campagne te delen! Omdat de sociale zekerheid zo’n grote rol speelt in ons dagelijks leven, koos de BBTK ervoor deze centraal te zetten in onze verkiezingscampagne. Wanneer jij het stemhokje instapt, moet je alle informatie hebben om een geïnformeerde beslissing te maken. De partijen die uw federale sociale zekerheid willen beschermen en verbeteren, verdienen jouw stem. Er worden affiches, een video en afbeeldingen ter beschikking gesteld zodat jij mee deze belangrijke boodschap kan verspreiden. Houd www.bbtk.org en onze sociale media in de gaten! Onze militanten zullen bijkomend materiaal ontvangen.

 

 

Share/Bookmark