BBTK

26-11-2019 14:30 Afdrukken

De BBTK: waarom?


De wereld verandert steeds sneller. Onze maatschappij verandert. En ook onze ondernemingen veranderen. Vandaag de dag hebben we meer dan ooit nood aan een syndicale tegenmacht. Een vakbond die u informeert, u verdedigt en u vertegenwoordigt, in de onderneming, maar ook in collectieve onderhandelingen met de werkgevers en de regering.

 

De BBTK is de oudste vakbond voor bedienden, technici en kaderleden in ons land. We zijn ook een van de belangrijkste beroepscentrales van het ABVV.

U kan als lid in maar liefst 20 afdelingen terecht voor een aantal diensten zoals regionale zitdagen, juridisch advies, enz. Verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd: handel, financiën (banken, openbare kredietinstellingen en verzekeringen), industrie, social profit (gezondheidszorgen, opvoeding, cultuur, enz.), informatie en communicatie.

 

De BBTK groepeert bedienden, technici en kaderleden, met of zonder werk, die ijveren voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving. Deze doelstelling impliceert ook de ontwikkeling van een onafhankelijke vakbond. Een vakbond die onderhandelt als het mogelijk is en strijdt als het moet.

 

Vakbonden en werkgevers onderhandelen om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten op interprofessioneel niveau (voor alle ondernemingen en instellingen uit de privé-sector), op sectoraal niveau (bijvoorbeeld voor de banken, de grootwarenhuizen…) en in de ondernemingen. De BBTK hecht bovenal belang aan de vrijheid van onderhandelen over lonen en arbeidsvoorwaarden.

 

De overeenkomsten afgesloten op interprofessioneel of sectoraal niveau zijn van toepassing op alle betrokken ondernemingen en instellingen, ook daar waar weinig of geen vakbond aanwezig is. Deze sociale regeling beschermt de minimumrechten van de zwakste werknemers en organiseert de solidariteit.

 

Flexibele uurroosters zijn een goed voorbeeld van de noodzaak van een dergelijke sociale regeling. Het is belangrijk dat flexibiliteit geen negatieve gevolgen heeft voor de levenskwaliteit. Om dit te voorkomen, moet er collectief over flexibiliteit worden onderhandeld, met de nodige compensaties en controle. Dit is een van de vele voorbeelden die het belang van een sterke vakbond aantonen.