BBTK

1-7-2019 17:11 Afdrukken

Ook in de zomer... Denk aan je rechten!

De temperaturen stijgen en we gaan nu echt de zomer in. Tijd voor die welverdiende vakantie! Of misschien werk je gewoon door? We geven je alvast een overzicht mee van enkele zaken waar je rekening moet mee houden. Heb je een vraag over je rechten? Aarzel niet om contact op te nemen met je gewestelijke BBTK-afdeling.

Help! Het is te warm om te werken.

Over dit onderwerp worden veel dingen verteld en 1 vraag komt regelmatig terug: wanneer is het te warm om te werken? Als het te warm is moet je werkgever verplicht een aantal maatregelen nemen. Je werkgever is verplicht om een zogenaamde ‘risicoanalyse’ uit te voeren in verband met de verschillende thermische omgevingsfactoren. Op basis van de verkregen resultaten moet je werkgever de gepaste preventiemaatregelen voorzien. Voorbeelden hiervan zijn:

  • technische maatregelen die zoals een ventilatie- of afzuigsysteem.
  • de fysieke werkbelasting verlagen door de werkmethodes of de arbeidsmiddelen aan te passen.
  • alternatieve werkmethodes voorzien om blootstelling aan overmatige warmte te voorkomen.
  • de werkroosters of de arbeidsorganisatie aanpassen door arbeidstijden en rusttijden af te wisselen.
  • aangepaste beschermingskledij of persoonlijke beschermingsmiddelen verschaffen.
  • gratis verfrissende dranken ter beschikking stellen.

 

Denk je dat het te warm is? Contacteer dan je vakbondsvertegenwoordigers (van het CPBW) om je te informeren. Heeft je bedrijf geen vakbondsvertegenwoordiging? Vraag het na bij je werkgever of stap naar de juridische diensten van de BBTK als je denkt dat het echt te warm is om te werken.

Tijd voor vakantie! Maar hoe lang?

Alle werknemers (in de vijfdagenregeling) hebben recht op 20 betaalde vakantiedagen per jaar. Dit is gebaseerd op het aantal gewerkte dagen van het jaar voordien. Bepaalde niet-gewerkte dagen worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen en tellen ook mee bv. ziekte, vakantiedagen… Deeltijdse werknemers hebben recht op vakantie in verhouding tot hun werkprestaties. Werkte je vorig jaar halftijds, dan heb je dit jaar recht op 10 dagen. De meeste mensen hebben meer vakantiedagen dan de wet voorschrijft. Dat zijn de zogenaamde ‘extralegale vakantiedagen’. Dit hangt af van je sector of het bedrijf waarin je werkt. 

Ziek tijdens het verlof? 

Word je ziek voor je vakantie begint, dan mag je je vakantie later nemen. Dit is ook zo wanneer er in je onderneming een collectieve sluiting is voorzien. Word je ziek tijdens je vakantie, dan zal je vakantie gewoon verder lopen. Deze dagen van ziekte zal je dan niet kunnen recupereren als vakantiedagen.

Het is nuttig om bij ziekte, ook tijdens de vakantie, je werkgever te verwittigen. Dit kan van belang zijn wanneer je na de vakantie nog ziek zou blijven.

Share/Bookmark